Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Pożyteczne informacje

MGokna

Lewy ALT + K ustawia okna w formacie kaskadowym.

Lewy ALT + P ustawia okna poziomo.

......

Lewy ALT +3 przywraca na ekran opcję wykaz pracowników.

Otwieranie opcji przy użyciu skrótu klawiaturowego z zastosowaniem lewego klawisza ALT i podkreślonej literki jest możliwe w momencie, gdy na ekranie widzimy nazwę danej opcji, tak jak w menu obok. Skróty klawiaturowe wykorzystujące klawisz CTRL otwierają podporządkowane im opcje z dowolnego miejsca w programie. Lista występujących w programie skrótów tego rodzaju, przedstawiona została wcześniej.

BUTTONdymek

Znaczenie Klawiszy:

INSERT

Nowy (pozycja, rekord).

DELETE

Kasowanie (chęć skasowania należy potwierdzić).

CTRL + DELETE

Kasowanie (chęć skasowania należy potwierdzić).

TAB

Poruszanie się po polach w oknie edycyjnym do przodu.

SHIFT + TAB

Poruszanie się po polach w oknie edycyjnym do tyłu.

HOME

Początek linii.

END

Koniec linii.

CTRL + HOME

Pierwszy rekord.

CTRL + END

Ostatni rekord.

PAGE DOWN

Przesunięcie kursora o ekran w dół (w stronę ostatniej pozycji).

PAGE UP

Przesunięcie kursora o ekran w górę (w stronę pierwszej pozycji).

ESC

Wyjście z opcji.

Zobacz także

TGSoft

O PROGRAMIE

Typowe Konwencje

Skróty klawiaturowe w GM

Rozpoczęcie pracy w programie GM

Wygląd programu GM

Informacje ogólne o systemie

Obsługa okien

Ikony