Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Rozpoczęcie pracy w programie GM

Pracę z systemem należy rozpocząć od wprowadzenia parametrów. Podstawowe dane to informacje dotyczące firmy, dla której program pracuje FUNKCJE – Dane Firmy oraz parametrów w opcji FUNKCJE - Parametry Systemu.

Następnie w opcji SŁOWNIKI definiujemy kolejno Magazyny oraz ich właściwości, Stawki VAT dla materiałów i usług, Konta Księgowe, Grupy Towarowe, Materiały, które są w naszych magazynach, Grupy Kontrahentów oraz inne słowniki, które będą nam niezbędne w dalszej pracy.

Zamieszczone w opisie poszczególnych opcji przykłady, przedstawiają jedynie propozycje, najczęściej spotykane w przedsiębiorstwach. Dla początkujących firm będą one z pewnością pomocne przy tworzeniu własnych słowników.

UWAGA

Występujące w programie (opisie) pojęcia: cena detaliczna, wartość detaliczna, marża detaliczna dotyczą firm (hurtowni), które z magazynu hurtowego prowadzą sprzedaż wewnętrzną (oprócz sprzedaży zewnętrznej) tzn. zasilają sieć własnych sklepów, punktów gastronomicznych itp.

Towar przekazywany jest do w/w odbiorcy wewnętrznego dokumentem WZ, faktura drukowana jest w odmiennym formacie (od faktury zewnętrznej), gdzie ceną zbytu dla magazynu jest cena "detaliczna", która jednocześnie jest obowiązującą ceną w sklepie.

Sklep jest "obciążany" i zobowiązany do rozliczenia z w/w cen detalicznych/wewnętrznych.

Zobacz także

TGSoft

O PROGRAMIE

Typowe Konwencje

Skróty klawiaturowe w GM

Pożyteczne informacje

Wygląd programu GM

Informacje ogólne o systemie

Obsługa okien

Ikony