Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Obsługa za pomocą myszki

Obsługa programu przy pomocy myszki jest bardzo prosta i sprawia, że dostęp do opcji programu jest szybszy i nieskomplikowany. Sprawne posługiwanie się myszką pomoże bez problemu poruszać się w środowisku Windows. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że wiele firm jest dopiero w trakcie unowocześniania swojego zaplecza komputerowego i dotychczas nie miało styczności z programami obsługiwanymi przy pomocy myszek komputerowych. Aby pomóc naszym klientom przejść przez ten etap, postanowiliśmy dokładnie opisać sposób, w jaki należy się nimi posługiwać.

Obserwując operatorów używających do tej pory tylko klawiatury, zauważyliśmy, że większość z nich sprawia wrażenie jakby bała się uszkodzić myszkę i dlatego trzyma ją delikatnie, dwoma palcami. Jest to podstawowy błąd, ponieważ taki sposób powoduje, że obsługujący nie posiada dostatecznej kontroli nad urządzeniem i mysz po prostu go nie słucha. Oznacza to, że kursor nie jest precyzyjny i nie przesuwa się tam gdzie przesunąć się powinien.

Pierwszy krok do sprawnej obsługi, to położenie dłoni na myszce, w taki sposób, aby: Kciuk przytrzymywał ją z jednego boku; Palce: wskazujący i serdeczny znajdowały się nad dwoma przyciskami (umieszczonymi z przodu myszki). Pozostałe dwa palce przylegały do drugiego boku myszki.

W ten sposób urządzenie znajduje się w naszej dłoni, a nadgarstek oparty jest na podkładce (mousepad). Dzięki takiemu ułożeniu mamy możliwość naciskania klawiszy palcem wskazującym, nie odrywając ręki od myszki. Jest ona teraz stabilna, a poruszanie kursorem staje się precyzyjne.

Drugi krok to zapoznanie się ze słownictwem i obsługą urządzenia.

Mouse

Myszka.

Mousepad

Podkładka pod mysz, po której operator nią porusza.

Kursor myszki

To symbol, który porusza się na ekranie w taki sposób, w jaki my poruszamy myszką po podkładce.

Kliknięcie

Naciśnięcie palcem jednego z klawiszy myszki. (Przeważnie lewego, prawy przycisk otwiera bieżące MENU – w pewnych sytuacjach.)

Podwójne kliknięcie

Powoduje uruchomienie funkcji, ukrytej pod znaczkiem (np. symbol, ikona), na której znajduje się kursor myszki.

Chwycić myszką

Jeżeli chcemy przestawić jakiś obiekt na ekranie lub zmienić jego rozmiar, wówczas należy po ustawieniu kursora na krawędzi lub odpowiednim znaczku, nacisnąć lewy przycisk i nie puszczając palca przesunąć myszkę w wybrane miejsce, a następnie zwolnić klawisz.

Jeżeli ustawiamy kursor na ikonie przesuwając go od spodu, wtedy tuż obok wyświetlony zostanie dymek z krótkim objaśnieniem jej zastosowania.

Zobacz także

TGSoft

WSTĘP

Od autora

Zalety systemu zarządzającego gospodarką materiałową

Wymagania systemowe