Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Banki

Opcja dostępna:

Każdy bank posiada swój numer identyfikacyjny składający się z ośmiu znaków.

oknobanki2

Uruchomione okno po raz pierwszy, będzie puste. Do obsługi, czyli dopisywania, korygowania, drukowania, przewijania oraz filtrowania służą Ikony do obsługi Baz Danych, znajdujące się na Menu Ikon.

W oknie oprócz kodu banku oraz jego nazwy oddziału podajemy także adres. Podczas definiowania kontrahentów, w polach gdzie podajemy bank klienta możemy skorzystać z podpowiedzi. W utworzonym oknie wyświetli się wówczas lista utworzonych w tym oknie banków.

Zobacz także

TGSoft

Pozostałe Słowniki

Konta Księgowe

Stanowiska kasowe

Akwizytorzy

Kody operacji kasowych

Wszystkie Słowniki