Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Faktura do dowodów WZ

W wielu firmach praktykuje się wystawianie dokumentu magazynowego WZ, jako pierwszego dokument sprzedaży. Faktura do takiej WZ jest wystawiana z opóźnieniem z wielu powodów. Na przykład:

Dokument WZ wystawiony ręcznie musi być zarejestrowany również w komputerze. Możemy to zrobić na dwa sposoby.

  1. Wystawić wszystkie dokumenty WZ w opcji OBROTY-OBROTY- DOKUMENTY MAGAZYNOWE, a dopiero później przygotować w tej właśnie opcji Faktury do nich.
  2. Jeśli wystawiamy fakturę do jednego dokumentu WZ możemy obydwa dokumenty wprowadzić jednocześnie, pamiętając jednak o wpisaniu prawidłowej daty dokumentu Wz (zaraz po wejściu do opcji) daty sprzedaży oraz wystawienia faktury oraz o podaniu właściwego numeru dokumentu WZ.

Gdy działalność firmy wymusza na nas 1 sposób fakturowania dokumentów WZ, wtedy należy po uruchomieniu opcji, wybrać odpowiedniego kontrahenta i wpisać symbol grupy oraz numer kontrahenta w polach umieszczonych w górnym pasku narzędziowym okna. Jak zwykle możemy skorzystać z podpowiedzi: BUTTONtrojkat lub klawisz F2-lista grup, F3-lista kontrahentów z wybranej grupy, IKONAkartotekaSzafaZlub klawisz F12 pełny słownik kontrahentów.

Na ekranie wyświetlone zostaną dokumenty WZ, dla których nie wystawiono jeszcze faktur. Teraz decydujemy czy wystawiamy 1 fakturę dla kilku WZ-etek, czy też po jednej dla każdego dokumentu magazynowego.

Przypomnienie

Aby zaznaczyć pozycje do wystawienia faktur VAT należy jednocześnie nacisnąć lewy klawisz myszki oraz klawisz SHIFT. Zobacz także rozdział Ikony do obsługi Baz Danych - Zaznaczanie rekordów.

Po zaznaczeniu WZ do wystawienia zbiorczej faktury klikamy klocek IKONAkartkaFFAKTURA VAT. W tym momencie układ pozycji na ekranie ulega przeobrażeniu. Każdy dokument zostanie podzielony według stawek VAT. Dodatkowo dla każdej pozycji WZ wyświetlone zostają pola do naniesienia ewentualnych poprawek. Możemy dokonać korekty ceny lub rabatu. Każda korekta zostaje odnotowana w specjalnym oknie. Pamiętać należy o tym, że zmian można dokonywać tylko w uzasadnionych przypadkach.

Po sprawdzeniu danych wyświetlonych na ekranie przystępujemy do zapisu faktury VAT dla zaznaczonych dokumentów WZ - klikamy IKONAdyskietkaZapisz. Na ekranie wyświetlone zostanie okno do zapisu dokumentu, to samo, które spotkaliśmy już w opcji wystawiania faktury VAT. Sposób obsługi jest więc identyczny jak we wspomnianej opcji.

Zobacz także

TGSoft

Obroty podstawowe

Faktura VAT

Paragon

Korekty Sprzedaży

Ręczne Korekty Sprzedaży

Zwrot Paragonu

Zwrot Sprzedaży Wewnętrznej

Poprawa Faktury

Powrót do Dokumentu - Bufor

Dokumenty Magazynowe- Rejestrowanie