Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Export wybranych dokumentów

Eksport danych zaczynamy od wskazania magazynu, do którego chcemy przesłać dokumenty. Pamiętajmy, aby wszystkie oddziały pracowały na identycznym Planie Kodów Oddziałów, czyli mówiąc prościej na tej samej liście kodów magazynów.

Zaznaczanie wybranej pozycji odbywa się w standardowy sposób, poprzez kliknięcie myszką. Gdy już dokonamy wyboru magazynu lub magazynów, kolejną czynnością jest znaczenie klockaBUTTONnastepny, po którym nastąpi wyświetlenie nowej makiety. Na niej zaznaczamy odpowiednie rodzaje dokumentów. Po wejściu do opcji automatycznie zamarkowane zostają wszystkie pozycjeBUTTONfajka1. Możemy je odznaczyć, posługując się myszką lub klockiem z ikonką IKONAkartkaOdznacz, którego kliknięcie wyłączy wszystkie zaznaczenia.

(Zaznaczanie/Odznaczanie odbywa się po podwójnym kliknięciu myszką.)

Po wybraniu dokumentów do exportu, kliknięcie klocka BUTTONnastepny przeniesie nas do ostatniej makiety, w której podajemy ostatnie parametry:

Ostatnim punktem exportu danych jest kliknięcie klocka z napisem Koniec. W tym momencie program wyświetli okno dialogowe, w którym należy potwierdzić lub zrezygnować z chęci dokończenia exportu.

Przygotowany w ten sposób plik przesyłamy do odpowiedniego oddziału. Najszybciej oczywiście Internetem.

Zobacz także

TGSoft

Import - Export danych

Import wybranych dokumentów

Export danych do SET'a

Import danych z SET'a

Export Danych do EXCEL-a