Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Import wybranych dokumentów

Zadanie opcji Import danych jest proste, ma nas wyręczyć w pracy. To znaczy oszczędzić nam żmudnego wprowadzania dokumentów z oddziałów naszej firmy.

Aby móc rozpocząć importowanie dokumentów musi być spełniony 1 warunek, plik z odpowiednimi danymi musi się znajdować w naszym komputerze w katalogu programu GMF w podkatalogu EXPORT.

Po uruchomieniu opcji, należy wybrać magazyn, z którego dane chcemy otworzyć. Kliknięcie klocka BUTTONotworz, a później BUTTONnastepnyspowoduje wyświetlenie nowej makiety z kilkoma zakładkami. Możemy przeglądnąć wszystkie dane znajdujące się na pliku, otrzymanym z innego oddziału. Informacje pogrupowane zostały na:

Kliknięcie klocka Koniec rozpocznie proces importowania dokumentów z wybranego oddziału.

Wczytanie danych do Głównego Komputera Firmy zapisanych za pomocą opcji 1.3.4. Program sprawdza czy numery dokumentów nie są zajęte. W takim przypadku dokument zostaje pominięty.

Zobacz także

TGSoft

Import - Export danych

Export wybranych dokumentów

Export danych do SET'a

Import danych z SET'a

Export Danych do EXCEL-a