Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Export danych do SET'a

Przygotowanie zbiorów do Przenośnego Systemu Ewidencji Transakcji SET 110. Należy podać numer magazynu, z którego zostaną wysłane kartoteki i Grupę lub Grupy Kontrahentów. Program wyśle tylko tych odbiorców, dla których wystawiane były już faktury.

Zobacz także

TGSoft

Import - Export danych

Export wybranych dokumentów

Import wybranych dokumentów

Import danych z SET'a

Export Danych do EXCEL-a