Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Import danych z SET'a

Wczytanie danych z Przenośnego Systemu Ewidencji Transakcji SET 110 Firmy UNIVEX Kraków. W lewym oknie wskazujemy nazwę urządzenia np.: VAN1.WEW, VAN2.WEW i numer magazynu, do którego dane zostaną zapisane. Jeżeli podczas wczytywania danych program trafi na dokument bez zapisanego odbiorcy to należy wyszukać w bazie kontrahentów lub założyć nowego odbiorcę i zatwierdzić klawiszem <ENTER>.

Zobacz także

TGSoft

Import - Export danych

Export wybranych dokumentów

Import wybranych dokumentów

Export danych do SET'a

Export Danych do EXCEL-a