Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

SQL

Opcja dostępna:

SQL – (Structured Query Language) – jest to język programowania, który umożliwia nam szybkie generowanie z baz danych (kompatybilnych z typem SQL) dowolnej ilości zestawień. Ponad to możemy zlecać wykonywanie dodatkowych obliczeń, analiz oraz grupować informacje pochodzących z różnych baz.

Okno SQL składa się z kilku bloków.

OKNOsqlA

Menu okna. W pierwszej linii znajdują się ikony do:

IKONAdrzewoNowy- tworzenie nowej grupy. W przedstawionym wyżej przykładzie znajdują się dwie grupy: Kontrahenci oraz Pracownicy.

IKONAdrzewoNowaG- tworzenia nowego skryptu. W przykładzie jest 5 skryptów, 2 w pierwszej grupie oraz 3 w drugiej.

IKONAokno- Okno edycyjne bieżącego skryptu, w którym możemy zmienić jego nazwę. W oknie tym przypisujemy także nazwę pliku RAVE, do którego chcemy przesłać wygenerowaną tabelę oraz nazwę raportu w tym pliku. Kolejne pola to nazwa pliku oraz skoroszytu w programie EXCEL.

W oknie edycyjnym, w drugiej zakładce znajduję się pole, w którym opisujemy skrypt. Treść umieszczona w tym miejscu, zostaje wyświetlona na ekranie (patrz przykład: blok B), kiedy kursor znajdzie się na odpowiedniej nazwie skryptu (w bloku C).

IKONAe- Obliczanie wprowadzonego (w drugiej zakładce bloku C) skryptu. Jeśli nie ma go tam lub gdy jego treść nie jest prawidłowa, wtedy na ekranie wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat o błędzie.

IKONAdrukarka - wydruk wygenerowanej tabeli (blok D).

Pamiętajmy, że tabel w bloku D nie zmienia się wraz ze zmiana położenia kursora w bloku C. Aby wygenerowane zostały nowe wartości (po przejściu kursorem na inny skrypt) należy kliknąć ikonę IKONAe, a następnie wydrukować uzyskana tabelę.

W drugiej linii MENU ikon tego okna znajduje się pola do wprowadzania parametrów. Ich zastosowanie zostało szczegółowo przedstawione w następnym rozdziale, dotyczącym tworzenia skryptu.

B

Blok B to wprowadzony przez operatora opis bieżącego skryptu. Tekst podajemy po wyświetleniu na ekranie okna edycyjnego skryptu(IKONAokno), w jego drugiej zakładce. Poruszanie się pomiędzy skryptami (blok C) wpływa automatycznie na treść wyświetlaną w tym bloku.

C

Lista wszystkich utworzonych skryptów SQL, przedstawiona w układzie drzewka.

D

Po wejściu do okna blok ten jest pusty, gdy jednak wykonamy obliczenie dowolnego skryptu (IKONAe), uzyskamy tabelę. Będzie wyświetlana, przez cały czas obsługi okna, także podczas tworzenia nowych raportów oraz podczas poruszania się pomiędzy kolejnymi skryptami w bloku C.

W zakładce 2, bloku C, wyświetlana jest treść aktualnego skryptu. Aby móc tworzyć własne, należy poznać znaczenie i sposób posługiwania się słowami-kluczami otwierającymi dostęp do baz z rozszerzeniem *.ADT (przyp. kompatybilnych z SQL). Formuły wpisujemy w języku angielskim. Warto jednak zaznaczyć, że nie trzeba znać tego języka, aby móc tworzyć własne skrypty. Wystarczy znajomość zaledwie kilkunastu słów, które poznacie Państwo w dalszej części opisu.

W tej sekcji

Tworzenie skryptu

Wykaz Baz danych programu GMF

Słowa - Klucze

Dodatkowe informacje o SQL

Zobacz także

TGSoft

Zawartość