Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Korekty Sprzedaży

Może się zdarzyć, że musimy poprawić zapisane przed chwilą Faktury VAT. Ta opcja ma w tym pomóc. Po wejściu na ekranie pojawi się puste okno. Aby wyświetlona została w nim lista faktur należy:

Po tych czynnościach na ekranie wyświetlona zostanie lista z odpowiednią fakturą. Po jej ustawieniu na niej kursora, możemy przystąpić do wystawiania faktury korygującej. Wcześniej jednak możemy jeszcze wydrukować błędną fakturę, jeśli istnieje taka potrzeba. Służy do tego ikona IKONAkartkaBlysklub klawisz F5.

Wystawienie faktury korygującej jest niezwykle proste. Po ustawieniu kursora na wybranej pozycji, naciskamy klawisz ENTER. Na ekranie wyświetlone zostanie okno z automatycznie podanymi danymi dotyczącymi rodzaju dokumentu magazynowego (PZ) podpowiadana jest również data dokumentu (systemowa). Możemy ją zmienić. Dwukrotne naciśnięcie klawisza ENTER lub kliknięcie klocka BUTTONdalejotworzy pozycje faktury, na podstawie której będziemy tworzyć korektę.

Każdą pozycję, która została błędnie wystawiona należy poprawić. Aby to zrobić musimy otworzyć dany rekord do edycji, posługując się klawiszem ENTER lub ikoną IKONAokno. Otrzymane tym sposobem okno, podzielone jest na dwa bloki. W prawym znajdują się pola z danymi, które były przed poprawą. Natomiast w lewym oknie podajemy wartości, jakie powinny się na niej znaleźć. Po zarejestrowaniu zmian klikamy klocek ZAPISZ.

Po wprowadzeniu zmian we wszystkich błędnych pozycjach, pora na zapisanie faktury korygującej przy pomocy klocka BUTTONzapisz lub klawisza F2. Sposób zapisywania dokumentu jest taki sam jak podczas wystawiania Faktury VAT.

UWAGA

Jeżeli na wcześniejszej fakturze znalazły się pozycje, które nie powinny były tam być wtedy w polu ILOŚCI należy wpisać 0.

Jeżeli chcielibyśmy dopisać jakąś pozycję wówczas należy wystawić nową fakturę a nie dokonywać korekty.

Jeżeli wartość dokumentu korygującego jest mniejsza niż pierwotnego wówczas na fakturze zamiast słów „DO ZAPŁATY” wydrukowane zostaną słowa „ DO ZWROTU”. Ponadto każda pozycja na fakturze korygującej składa się z dwóch linii. W pierwszej znajdują się wartości błędne, natomiast w drugiej, te które "powinny być". W przypadku zapłaty gotówkowej w kasie zostanie wygenerowany dokument KP lub KW. Zwracany towar zostanie przyjęty dokumentem PZ.

Zobacz także

TGSoft

Obroty podstawowe

Faktura VAT

Faktura do dowodów WZ

Paragon

Ręczne Korekty Sprzedaży

Zwrot Paragonu

Zwrot Sprzedaży Wewnętrznej

Poprawa Faktury

Powrót do Dokumentu - Bufor

Dokumenty Magazynowe- Rejestrowanie