Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Zwrot Paragonu

Zwrot paragonu odbywa się w niezwykle prosty sposób. Po uruchomieniu opcji na ekranie wyświetlone zostanie okno z danymi. W polu daty paragonu podajemy odpowiedni termin. Po zaakceptowaniu, w lewym bloku okna otrzymamy wykaz paragonów wystawionych w tym dniu. W prawym natomiast znajdziemy wszystkie pozycje dotyczące bieżącej pozycji. Odszukanie odpowiedniego paragonu, a następnie kliknięcie klocka IKONAdrukarkaZAPISZ ZWROT (lub klawisz F9), spowoduje przygotowanie paragonu do zwrotu. Po zaakceptowaniu, odpowiednia informacja zostanie umieszczona w bazie, a towar z paragonu zwiększy stan magazynowy dokumentem PZ.

Przy zwrotach towarów należy pamiętać o dołączeniu do dokumentów PARAGONU, który klient zwracający towar powinien nam oddać.

Zobacz także

TGSoft

Obroty podstawowe

Faktura VAT

Faktura do dowodów WZ

Paragon

Korekty Sprzedaży

Ręczne Korekty Sprzedaży

Zwrot Sprzedaży Wewnętrznej

Poprawa Faktury

Powrót do Dokumentu - Bufor

Dokumenty Magazynowe- Rejestrowanie