Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Zwrot Sprzedaży Wewnętrznej

Przyjęcie towaru wydanego wcześniej za pomocą Faktury Wewnętrznej. Należy podać grupę i kod odbiorcy wewnętrznego. Wyświetlą się wszystkie dokumenty z podanego okresu. Po zatwierdzeniu wskazanego dokumentu ENTER jego pozycje zostaną przepisane do dokumentu roboczego. Tutaj należy pozostawić tylko te pozycje, które będą zwracane (w odpowiednich ilościach). Pozostałe kasujemy. Dokument zapisujemy po zatwierdzeniu klawiszem F2.

Zobacz także

TGSoft

Obroty podstawowe

Faktura VAT

Faktura do dowodów WZ

Paragon

Korekty Sprzedaży

Ręczne Korekty Sprzedaży

Zwrot Paragonu

Poprawa Faktury

Powrót do Dokumentu - Bufor

Dokumenty Magazynowe- Rejestrowanie