Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Poprawa Faktury

Może się zdarzyć, że musimy poprawić zapisane przed chwilą Faktury VAT lub Rachunki Uproszczone. Ta opcja ma w tym pomóc. Po wejściu na ekranie pojawi się okno z listą wszystkich magazynów. Należy ustawić się na tym, z którego fakturowane były materiały. Po zaakceptowaniu <ENTER> otrzymamy wykaz wszystkich faktur/rachunków z dnia bieżącego. Należy ustawić się kursorem na odpowiedniej pozycji i naciskając klawisz <ENTER> spowodujemy wyświetlenie się wszystkich danych z interesującej nas faktury/rachunku. Po dokonaniu niezbędnych poprawek dokument należy ponownie zapisać klawiszem <F2>. Można poprawić dokument tylko z bieżącego dnia. Dodatkowo możemy poprawić również Paragon, lecz tylko w sytuacji, gdy pracujemy bez drukarki fiskalnej.

Przy poprawianiu faktury/rachunku możemy korzystać z pomocy klawiszy funkcyjnych <F9> Materiały i <F10> Opakowania.

Zobacz także

TGSoft

Obroty podstawowe

Faktura VAT

Faktura do dowodów WZ

Paragon

Korekty Sprzedaży

Ręczne Korekty Sprzedaży

Zwrot Paragonu

Zwrot Sprzedaży Wewnętrznej

Powrót do Dokumentu - Bufor

Dokumenty Magazynowe- Rejestrowanie