Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Powrót do Dokumentu - Bufor

W opcji tej przechowywane są wszystkie dokumenty, które wprowadzaliśmy do bufora przy pomocy klawisza F7 lub ikony IKONAkartotekaRozdzka. Na ekranie wyświetlona zostaje lista wszystkich dokumentów roboczych danego użytkownika, (jego nazwisko na pasku narzędziowym okna) posegregowanych wg magazynów, następnie alfabetycznie wg symboli dowodów, a na końcu wg daty wystawienia. Dzięki takiemu ułożeniu mamy ułatwione szukanie konkretnego dokumentu. Każdy operator może jednak wybrać dolny układ korzystając z Ikona do obsługi Baz Danych. Wybraną pozycję akceptujemy klawiszem ENTER lub klikając klocek z napisem WYBIERZ. W tym momencie program przywraca dokument do okna rejestracji. Postępujemy tak samo jak w opcji, z której dokument został wysłany do bufora (tzn. możemy go poprawić, dopisać lub skasować pozycje, zmienić ilość, cenę itd. Następnie możemy go zapisać lub ponownie wprowadzić do bufora.

UWAGA

Należy pamiętać, że:

Jeżeli rezygnując z zapisu dokumentu nie wprowadzimy go ponownie do bufora to dokument ten zostanie z niego usunięty i "stracony".

Dokumenty rozchodowe znajdujące się w buforze nie zdejmują całkowicie towaru z magazynu, lecz go tylko blokują dla innych użytkowników. Jest to towar „prawie” wydany, jednak może on wrócić z powrotem do magazynu, jeżeli usuniemy dokument z bufora.

Jeżeli firma prowadzi sprzedaż, czy rozchód z magazynów działając w sieci komputerowej, to należy wprowadzić pewne zasady, aby nie narażać swojej firmy na straty. Na przykład: towary można blokować tylko na 1 dzień (pod zamówienia odbiorców), ponieważ mimo, że towar z magazynu "teoretycznie wyszedł", odbiorca może się po niego nie zgłosić (w tym czasie inny kontrahent mógłby go kupić).

Zobacz także

TGSoft

Obroty podstawowe

Faktura VAT

Faktura do dowodów WZ

Paragon

Korekty Sprzedaży

Ręczne Korekty Sprzedaży

Zwrot Paragonu

Zwrot Sprzedaży Wewnętrznej

Poprawa Faktury

Dokumenty Magazynowe- Rejestrowanie