Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Funkcje systemowe

Dostęp do opcji mamy z Menu Głównego - Funkcje - Funkcje systemowe.

Opcja ta służy nam do naprawiania błędów indeksowych lub uaktualniania stanów pośrednich.

UWAGA

Opcja przeznaczona tylko i wyłącznie dla Zarządcy Systemu GM.

Okno składa się z dwóch bloków. Lewy to wykaz wszystkich baz danych, prawy natomiast zawiera szczegóły bieżącej, pogrupowane tematycznie na dwóch zakładkach .

Zakładka Pierwsza - Parametry Bazy

Znajdziemy tutaj informacje na temat rekordów w bazie: ich liczby, długości (suma długości pól), liczby pól w rekordzie oraz rozmiaru bazy (pliku).

Niżej znajduje się kilka właściwości. Po pierwsze możemy zaznaczyć chęć otwierania bazy w trybie wyłączności, czyli jednostanowiskowo. Po drugie mamy sposobność "fizycznego" usunięcia skasowanych rekordów. Na koniec odtwarzamy (ewentualnie) istniejący zbiór indeksowy.

Zakładka Druga - Struktura Rekordu

Z informacji zawartych na tej zakładce dowiemy się wszystkiego o polach danej bazy. Lista składa się z: nazw, typów, długości, a także liczby miejsc dziesiętnych.

Dobra Rada

Szanowny Administratorze nie zapomnij zrobić kopii danych przed ingerencją w zbiorach, wszakże nieraz zdarzało się, że trzeba cofnąć to, co przed chwilą zostało "naprawione". Na koniec nie zapomnij o sprawdzeniu poprawności przeprowadzonych działań.

Zobacz także

TGSoft

FUNKCJE

Parametry systemu GM

Wzorce

Użytkownicy Systemu cz. I - ogólnie

Dane Firmy

Dekrety do programu FK

Kasowanie zbiorów indeksowych

Bilans Zamknięcia