Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Arkusz przeceny materiałów i opakowań

Przecena materiałów odbywa się w sposób podobny do inwentaryzacji. Tworzymy arkusz przeceny poprzez podanie symbolu materiału oraz nowej ceny. W oknie wyświetlana jest nazwa, jednostka miary oraz stara cena przecenianego asortymentu.

Po aktualizacji, arkusz przeceny zostanie przeniesiony do bazy wszystkich zaksięgowanych dokumentów, które możemy przeglądać w opcji WYDRUKI - Dokumenty Magazynowe (Symbol arkusza przeceny to AP). Aktualizację arkusza przeceny należy wykonać na samym końcu, po dokonaniu wszystkich wydruków. Pozycja materiałowa ze starą ceną zostaje przepisana do bazy Materiały z Archiwum.

Do obsługi, czyli dopisywania, korygowania, drukowania, przewijania oraz filtrowania służą Ikony do obsługi Baz Danych, znajdujące się na Głównym Menu Ikon. Zobacz także rozdziały: Pozostałe Ikony oraz Obsługa okien.

UWAGA

Opcja Przecena Opakowań jest analogiczna do Przeceny Materiałów. Sposób postępowania jest identyczny.

Zobacz także

TGSoft

Obroty Pomocnicze

Inwentaryzacja materiałów i opakowań