Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Magazyny

Opcja dostępna:

W opcji definiujemy nazwy magazynów oraz ustawiamy dla nich parametry.

Aby można było wprowadzać poszczególne materiały musimy wcześniej zadeklarować magazyny. Jeżeli firma jest mała, wystarczy tylko jeden magazyn, ale należy go w tej opcji wpisać.

Uruchomione okno podzielone jest na dwie części. Lewa dla wykazu wszystkich magazynów, natomiast prawa z parametrami bieżącego. Do obsługi, czyli dopisywania, korygowania, drukowania, przewijania oraz filtrowania służą Ikony do obsługi Baz Danych, znajdujące się na Menu Ikon.

Okno edycyjne (prawy blok) dla nowej pozycji, uaktywni się po wybraniu IKONApnPlus lub naciśnięciu klawisza INSERT. W kolejnych polach podajemy informacje pogrupowane tematycznie, które stanowią podstawę dla wszystkich materiałów, które w danym magazynie będą się znajdować.

UWAGA

  1. Jeżeli w opcji FUNKCJE -PARAMETRY SYSTEMU zadeklarowaliśmy numerację z podziałem na magazyny, wtedy dla każdego magazynu oddzielnie musimy podać ostatnie numery dokumentów.
  2. Skasowanie pozycji (magazynu) spowoduje, że materiały z danego magazynu nie będą dostępne do przeglądania.

Zobacz także

TGSoft

SŁOWNIKI

Materiały

Opakowania Wymienne

Usługi

Grupy Kontrahentów

Kontrahenci

Grupy towarowe

Stawki VAT

Pozostałe Słowniki

Definicje Wyrobów