Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Opakowania Wymienne

Po uaktywnieniu tej opcji na ekranie pojawi się tabela z opakowaniami zwrotnymi. Jeśli po raz pierwszy uruchamiamy okno, będzie ono puste.

Nowe opakowanie wprowadzamy po naciśnięciu klawisza INSERT lub kliknięciuIKONApnPlus. Kolejno wprowadzamy: symbol (rozmiar indeksu opakowań jest taki sam jak materiałów) nazwę, jednostkę miary, cenę jednostki miary oraz grupę. Ważną informacją są podane ilości minimalne oraz maksymalne, które w przypadku odchyleń mogą spowodować albo nie możność sprzedania towaru, albo niepotrzebne "utapianie" finansów w zbyt dużym stanie magazynowym opakowań.

Okno, które jest standardowym oknem programu, podzielono na dwa bloki. Lewy to lista wszystkich zarejestrowanych opakowań, natomiast prawy to wykaz wszystkich pól bieżącego rekordu. Większość pozycji można skorygować. Zablokowane zostały jedynie te, których zmiana oznaczałaby zafałszowanie wyników. Przykład to Stany magazynowe, które są obliczane na podstawie wystawionych w programie dokumentów, co chroni naszą firmę przed ingerencją niepowołanych, nieupoważnionych lub nieodpowiedzialnych osób. A przede wszystkim pilnuje porządku w papierach.

Okno jak zwykle obsługujemy, korzystając z Ikon do Obsługi Baz Danych zobacz także Obsługa okien.

Skasowanie opakowania za pomocą klawiszy CTRL+DELETE, może być wykonane pod warunkiem, że nie było żadnych zapisów na danej kartotece.

Zobacz także

TGSoft

SŁOWNIKI

Magazyny

Materiały

Usługi

Grupy Kontrahentów

Kontrahenci

Grupy towarowe

Stawki VAT

Pozostałe Słowniki

Definicje Wyrobów