Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Usługi

Okno jest standardowym oknem programu, sterowanym przez Ikony do obsługi Baz Danych. Informacje podawane podczas rejestrowania nowej pozycji przedstawi poniższy przykład.

GMoknoUslugi

Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży, mamy możliwość dopisania nowej pozycji, w słowniku usług. Służy do tego klawisz INSERT.

Zobacz także

TGSoft

SŁOWNIKI

Magazyny

Materiały

Opakowania Wymienne

Grupy Kontrahentów

Kontrahenci

Grupy towarowe

Stawki VAT

Pozostałe Słowniki

Definicje Wyrobów