Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Grupy Kontrahentów

Grupy kontrahentów to słownik nazw grup kontrahentów dla dostawców i/lub odbiorców zewnętrznych.

Aby móc wprowadzać poszczególnych kontrahentów musimy podzielić ich na odpowiednie grupy. Podział ten jest bardzo istotny przy uzyskiwaniu różnorodnych zestawień. Ponadto, dla każdej grupy podajemy parametry ułatwiające nam późniejsze wystawianie dokumentów.

Okno jest standardowym oknem programu, sterowanym przez Ikony do obsługi Baz Danych. Informacje podawane podczas rejestrowania nowej pozycji przedstawi poniższy przykład.

Grupy należy zdefiniować poprzez litery od 'A' do 'Z'. Na przykład.: D - Dostawcy, O - Odbiorcy, P - Pracownicy, S - Spółdzielcy.

GMoknoGrupyKontr

Po uruchomieniu opcji na ekranie wyświetlone zostanie okno. (Puste, jeśli uruchamiamy opcję po raz pierwszy.) Informacje, które należy podać pogrupowano tematycznie.

OPIS

DEFINICJA FAKTUR

FAKTURA VAT

FAKTURA + PARAGON

PARAGON

UWAGA

1. Należy pamiętać, aby w programie finansowym przy danym koncie znajdował się taki sam symbol grupy analitycznej. Ponad to każdy kontrahent w obrębie jednej grupy musi mieć ten sam numer. W przeciwnym wypadku księgowania będą błędne. Najlepiej przyjąć zasadę, że numery kont dla kontrahentów nadają operatorzy programu GOSPODARKA MATERIAŁOWA, a nie obsługujący system FINANSOWO-KSIĘGOWY.

2.Skasowanie nazwy grupy analitycznej (CTRL+DEL) spowoduje brak dostępu do danych wszystkich kont lub kodów znajdujących się w tej grupie.

Zobacz także

TGSoft

SŁOWNIKI

Magazyny

Materiały

Opakowania Wymienne

Usługi

Kontrahenci

Grupy towarowe

Stawki VAT

Pozostałe Słowniki

Definicje Wyrobów