Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Kontrahenci

Opcja dostępna:

W opcji tej należy zdefiniować wszystkich kontrahentów.

W ramach zadeklarowanych wcześniej Grup należy zdefiniować poszczególnych kontrahentów. Po wybraniu opcji ukazuje się lista zdefiniowanych uprzednio Grup. Po wybraniu odpowiedniej pozycji i zatwierdzeniu klawiszem ENTER, możemy dopisywać konta analityczne, w ramach wybranej grupy.

Po naciśnięciu klawisza INSERT lub ikony IKONApnPlus na ekranie pojawi się okienko, w którym należy wprowadzić dane. Program automatycznie podpowiada wolny kod. Następnie podajemy skrót nazwy. Jest on potrzebny do szybszego wyszukiwania. Definiując na przykład nazwę firmy: Przedsiębiorstwo Państwowe „BETAPOL” w skrócie wpiszemy samo, BETAPOL bo taką nazwę łatwiej jest zapamiętać.

OKNOkontrahent

Następnie podajemy pełną nazwę kontrahenta. Możemy skorzystać z dodatkowego wersu, jeśli nazwa jest dłuższa. Kolejne pozycje do wprowadzenia to adres oraz numer rachunku w banku. Przy wybieraniu banku możemy posłużyć się trójkącikiem BUTTONtrojkat. Jego kliknięcie spowoduje wyświetlenie na ekranie listy zadeklarowanych wcześniej w opcji słowniki, banków.

Pierwsza zakładka została wypełniona. Teraz możemy (ale nie musimy) wprowadzić informacje o danym kontrahencie, w przewidzianym do tego celu notesiku. Znajdziemy go w zakładce nr 2. Zapiski wprowadzane w tym polu mogą dotyczyć czegokolwiek: np.: listy naliczonych do tej pory odsetek za zwłokę.

W zakładce numer 3 podajemy dodatkowe dane, które pomogą nam w lepszej charakterystyce kontrahenta. Dane zawarte w tym miejscu, częściowo są już wypełnione, inne natomiast należy podać. Pogrupowane zostały tematycznie:

Wprowadzone informacje możemy filtrować w dowolny sposób, posługując się Ikonami do Obsługi Baz Danych. Oprócz tego możemy zmieniać kolejność występowania rekordów. W górnej części okna znajduje się przeznaczona do tego celu pole, za słowem Kolejność.

Jeżeli chcemy poprawić jakiś rekord wówczas należy ustawić na nim kursor i nacisnąć klawisz ENTER lub IKONAokno, aby otworzyło się okno edycyjne. Do wyszukiwania pozycji według aktualnego indeksu służy ikona IKONAlornetkilub klawisz F4.

Jeżeli chcemy poprawić jakiś rekord, wówczas należy ustawić na nim kursor i nacisnąć ENTER, aby otworzyło się okno edycyjne. Jeżeli chcemy skasować pozycję wtedy naciskamy CTRL+DELETE.

Przy definiowaniu kodów w programie Gospodarka Materiałowa lub/i Finansowo-Księgowym należy pamiętać, że:

Dla kontrahentów (czyli dostawców i odbiorców) powinno się wypełnić jak najwięcej pól, ponieważ:

  1. Skrót nazwy potrzebny jest do szybszego wyszukiwania. Mając na przykład nazwę firmy: Przedsiębiorstwo Państwowe „BETAPOL” w skrócie wpiszemy samo BETAPOL, bo taką nazwę łatwiej jest zapamiętać.
  2. Adresy wykorzystywane są w korespondencji (np.: wezwania do zapłaty).
  3. Nazwy banków oraz numery kont wykorzystywane są przy drukowaniu przelewów.
  4. Adresy oraz numery NIP potrzebne są do prawidłowego prowadzenia rejestrów VAT. (Oczywiście dane dla rejestru można także wpisywać w trakcie wprowadzania konkretnych pozycji, ale trzeba by było to robić za każdym razem. Mając wszystkie informacje wprowadzone wcześniej wystarczy tylko wybrać odpowiedni kod.)
  5. Im więcej danych, tym więcej możliwości uzyskiwania analiz i innych raportów.(Np.: wydruk według kodów, wydruk według nazw, wydruk według miejscowości, wydruk według NIP, wydruk według skrótu nazwy, telefony i faxy zawsze przydają się, jeżeli chcemy coś uzgodnić z daną firmą.

Zobacz także

TGSoft

SŁOWNIKI

Magazyny

Materiały

Opakowania Wymienne

Usługi

Grupy Kontrahentów

Grupy towarowe

Stawki VAT

Pozostałe Słowniki

Definicje Wyrobów