Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Stawki VAT

Okno jest standardowym oknem programu, sterowanym przez Ikony do obsługi Baz Danych. Słownik stawek VAT nie jest zbyt skomplikowany, z uwagi na to, że charakterystyka każdej z grup wymaga jedynie kodu, opisu, właściwej stawki VAT oraz symbolu, pod jakim się znajduje w kasie fiskalnej (A, B itd.).

Uruchomione okno po raz pierwszy, będzie puste. Wprowadzania danych rozpoczynamy po wybraniu IKONApnPlus lub naciśnięciu klawisza INSERT.

Zobacz także

TGSoft

SŁOWNIKI

Magazyny

Materiały

Opakowania Wymienne

Usługi

Grupy Kontrahentów

Kontrahenci

Grupy towarowe

Pozostałe Słowniki

Definicje Wyrobów