Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Konta Księgowe

Definiowanie symboli i nazw kont księgowych, które wykorzystywane są do rozliczania zużycia materiałów przez wydziały produkcyjne firmy przy prowadzeniu gospodarki magazynowej, a także przy generowaniu raportów ze sprzedaży oraz automatycznym księgowaniu dokumentów sprzedaży.

Po uruchomieniu opcji na ekranie wyświetlone zostanie okno. Wprowadzanie kont rozpoczynamy klawiszem INSERT lub po kliknięciu ikony IKONApnPlus.

Okno jest standardowym oknem programu, sterowanym przez Ikony do obsługi Baz Danych. Słownik ten nie jest zbyt skomplikowany, z uwagi na to, że wymaga podania jedynie podstawowych danych tj. kodu oraz nazwy konta księgowego. Dodatkowo możemy wypełnić pole opis dla charakterystyki danego konta.

Jeżeli chcemy poprawić rekord wówczas należy ustawić na nim kursor i nacisnąć klawisz ENTER.

Zobacz także

TGSoft

Pozostałe Słowniki

Stanowiska kasowe

Akwizytorzy

Kody operacji kasowych

Banki

Wszystkie Słowniki