Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Stanowiska kasowe

Po uruchomieniu opcji na ekranie wyświetlone zostanie okno. Wprowadzanie nowych pozycji rozpoczynamy klawiszem INSERT lub po kliknięciu ikony IKONApnPlus.

Okno jest standardowym oknem programu, sterowanym przez Ikony do obsługi Baz Danych. Słownik ten podobnie jak kilka innych tego typu, nie jest zbyt skomplikowany, z uwagi na to, że wymaga podania jedynie podstawowych danych.

Jeżeli chcemy poprawić rekord wówczas należy ustawić na nim kursor i nacisnąć klawisz ENTER.

Stanowiska kasowe wprowadzamy dla każdej oddzielnej kasy.

Zobacz także

TGSoft

Pozostałe Słowniki

Konta Księgowe

Akwizytorzy

Kody operacji kasowych

Banki

Wszystkie Słowniki