Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Akwizytorzy

Po uruchomieniu opcji po raz pierwszy na ekranie wyświetlone zostanie puste okno. Wprowadzanie nowych pozycji rozpoczynamy klawiszem INSERT lub po kliknięciu ikony IKONApnPlus.

Okno jest standardowym oknem programu, sterowanym przez Ikony do obsługi Baz Danych. Słownik ten podobnie Stanowiska Kasowe nie jest zbyt skomplikowany, z uwagi na to, że wymaga podania jedynie kolejnego kodu oraz Nazwiska i Imienia Akwizytora. Dodatkowo możemy wypełnić pole Opis, w którym umieścimy na przykład informację o numerze umowy akwizycyjnej lub adresie.

Jeżeli chcemy poprawić dany rekord, należy ustawić na nim kursor i nacisnąć klawisz ENTER.

Podczas wystawiania Faktury Vat program zapyta o kod akwizytora (współpraca lub nie z akwizytorem jest definiowana w Parametrach Systemu). Na tej podstawie sporządzany jest później raport sprzedaży według asortymentów.

Zobacz także

TGSoft

Pozostałe Słowniki

Konta Księgowe

Stanowiska kasowe

Kody operacji kasowych

Banki

Wszystkie Słowniki