Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Rejestr Zakupów

Rejestry zakupu prowadzone są oddzielnie dla każdego z magazynów, dlatego po wejściu do opcji należy wybrać jeden z nich. Na ekranie, w standardowym oknie programu, wyświetlone zostaną wszystkie pozycje z rejestru. W oknie działają wszystkie Ikony do obsługi Baz Danych. Dowolne konfigurowanie układu kolumn w tabelach, umożliwiają wspomniane wcześniej ikony do obsługi baz danych. Zwracam uwagę na wykorzystanie szczególnie kilku z nich:

Okno może być puste, jeśli w okresie (zakres dat z menu głównego) nie przyjęto do magazynu żadnej faktury. W każdej chwili możemy wybrać dowolny okres czasu, posługując się ikoną IKONAkalendarz1.gif. Po zatwierdzeniu program automatycznie wyświetli dane według podanego filtra (daty).

Główny blok okna, to lista przyjętych w danym okresie faktur. Blok z prawej strony tego wykazu to okno edycyjne jednej, bieżącej faktury. Blok zajmujący dolną część okna, to wykaz wszystkich pozycji z tego przychodu. W każdym z bloków znajdziemy wszystkie dane z dokumentu, mamy więc pełny przegląd, tego, co dana faktura zawiera. Kolejność wyświetlania pozycji na ekranie, a później drukowania na tej podstawie raportu, zależy tylko i wyłącznie od potrzeb oraz wyobraźni operatora.

Oprócz standardowych ikon, pozwalających na dowolne konfigurowanie i filtrowanie danych, w oknie mamy także:

IKONAkartkaBlysklub F5 - wydruk dokumentu magazynowego.

IKONAnozyczki Anuluj

Po ustawieniu kursora na odpowiedniej pozycji z listy i po wybraniu tej opcji, na ekranie wyświetlona zostanie ramka z prośbą o potwierdzenie zamiaru usunięcia faktury z rejestru. Jeżeli jesteśmy zdecydowani, wystarczy zatwierdzić. Pozycja anulowana nie znika z ekranu, natomiast w pierwszej kolumnie - Anul - pojawia się znak BUTTONfajka1.

UWAGI

1. Pozycje anulowane są pomijane we wszystkich zestawieniach.

2. Przed anulowaniem rekordu sprawdzamy, czy dokonano rozrachunku z tą pozycją. Jeśli tak, należy przywrócić rozrachunki. W przeciwnym wypadku anulowanie pozycji nie będzie możliwe.

IKONAdrukarkaWydruki

Kliknięcie ikony to automatyczne uaktywnienie wydruku rejestru zakupów, z pełnymi danymi dotyczącymi przychodów do magazynu.

Zobacz także

TGSoft

WYDRUKI

Dokumenty Magazynowe

Zamówienia

Zlecenia Produkcyjne

Struktura kartotek

Sprzedaż

Obroty Magazynowe

Rozrachunki - zapisy

SQL