Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Kartoteki Materiałowe

Opcje otwieramy z Menu Głównego Wydruku - Obroty Magazynowe - Kartoteki Magazynowe lub z Menu Głównego Ikon IKONAkartkaSpinacz.

W oknie korzystamy z Ikon do obsługi Baz Danych oraz z Pozostałych Ikon. Dowolne konfigurowanie układu kolumn w poszczególnych tabelach, umożliwiają wspomniane wcześniej ikony do obsługi baz danych. Zwracam uwagę na wykorzystanie szczególnie kilku z nich:

Z lewej strony okna znajduje się panel do sterowania wykazem. Znajdziemy na nim 4 przełączniki z ikonami:

Główne - dane z kartotek głównych. Mamy do dyspozycji dwa dodatkowe wydruki IKONAdrukarka. Na WYDRUK 1 składają się pozycje z symbolem, nazwą, jednostką miary i stanem. W WYDRUKU 2, dodatkowo podana jest również ilość towaru w zamówieniu oraz różnica. Kolejna ikona IKONAkartkaReka odpowiada, za wygenerowanie zestawienia szczegółowego kartotek materiałowych. (Dane z kartoteki głównej, zostaną wzbogacone danymi z kartotek szczegółowych.) Ikona IKONAkartkaPusta (lub klawisz ENTER) spowodują wyświetlenie kartotek szczegółowych bieżącej pozycji. Na panelu znajduje się również ikona IKONAlornetki(lub F4), która pomoże nam w wyszukiwaniu.

Szczegółowe - dane z kartotek szczegółowych. Na panelu znajdziemy ikony: IKONAlornetki(lub F4) - Wyszukiwarka. IKONAkartkaPytajnikFiltr według wzorca - zaawansowana wyszukiwarka pozwalająca na wyszukiwanie według dowolnego pola z symbolu głównego lub z numeru szczegółowego. IKONAkartkaPusta (lub klawisz ENTER) - wyświetlenie zapisów bieżącej kartoteki.

Zamówienia - Lista materiałów, które zostały zamówione przez kontrahentów.

Normy stanów

W tabeli okna znajduje się wykaz wszystkich materiałów. Pozycja każdego z nich składa się z pól umieszczonych w następujących kolumnach:

Kartoteka

Opis kartoteki

Ilości

Ceny

Podatek

UWAGA

Należy pamiętać, że wszyscy płatnicy podatku od towarów i usług obowiązani są do wpisywania na fakturze SWW dla towarów ze stawką VAT różną od 22%.

Normy

Pozostałe dane

Ponadto część kolumn zostało ukrytych. Można je przywrócić na ekran, posługując się ikoną IKONAkartkiTabele. Opis dostosowania kolumn na ekranie znajdziemy w rozdziale Ikony do obsługi Baz Danych. Okno "Dostosuj" skrywa kolumny: Cena w walucie, Ilość w opakowaniu, Kod kreskowy, Kod waluty, Nazwa kasowa, Waga opakowania Brutto, Waga opakowania Netto, Współczynnik przeliczeniowy.

Zobacz także

TGSoft

Obroty Magazynowe