Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Kasowanie zbiorów indeksowych

Jeśli stwierdzimy, że w programie coś nie działa tak jak powinno, lub praca systemu została przerwana awaryjnie, wówczas konieczne jest skasowanie indeksów, w których mogło zostać zapisane coś, co znaleźć się tam nie powinno.

Opcja ta nie ingeruje w bazy danych programu, a jedynie służy do ułożenia ścieżek, pozwalający w różny sposób przedstawić informacje zawarte w tychże bazach.

Po skasowaniu indeksów, program zostanie zamknięty. Podczas ponownego uruchamiania programu odtworzone zostaną prawidłowe indeksy.

Zobacz także

TGSoft

FUNKCJE

Parametry systemu GM

Funkcje systemowe

Wzorce

Użytkownicy Systemu cz. I - ogólnie

Dane Firmy

Dekrety do programu FK

Bilans Zamknięcia