Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Rozrachunki - zapisy

Opcja ta jest całą bazą danych zapisów rozrachunkowych. Znajdziemy tutaj wszystkie informacje, które w jakikolwiek sposób powiązane są z rozrachunkami (na przykład z: dokumentów sprzedaży, zakupów, raportów kasowych oraz bankowych.

W oknie korzystamy z Ikon do obsługi Baz Danych oraz z Pozostałych Ikon. Dowolne konfigurowanie układu kolumn w poszczególnych tabelach, umożliwiają wspomniane wcześniej ikony do obsługi baz danych. Zwracam uwagę na wykorzystanie szczególnie kilku z nich:

W oknie możemy skorzystać z kilku parametrów, dzięki którym uzyskamy różnorodnie przefiltrowane dane. Pola do wyboru odpowiednich filtrów znajdują się w górnej części okna.

Dane umieszczone zostały w kilku grupach kolumn.

Dokument

Kontrahent

Dane o kontrahencie takie jak grupa, numer kodu oraz Skrót nazwy. Wśród kolumn w tej grupie znajdziemy także pola z kodem akwizytora obsługującego danego odbiorcę.

Wartości

W czterech kolumnach znajdują się najważniejsze zapisy rozrachunkowe: Obroty Wn, Obroty Ma oraz Salda, jakie pozostały do rozliczenia (Saldo Wn oraz Saldo Ma).

Daty

Po kliknięciu IKONAkartkiTabeleDOSTOSOWANIE UKŁADU KOLUMN, możemy mieć dostęp do jeszcze jednej grupy kolumn (Inne -numer kasy, nr wewnętrzny dokumentu, magazyn), oraz kilku dodatkowych kolumn.

Zobacz także

TGSoft

WYDRUKI

Dokumenty Magazynowe

Zamówienia

Zlecenia Produkcyjne

Struktura kartotek

Sprzedaż

Rejestr Zakupów

Obroty Magazynowe

SQL