Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Dane Firmy

Opcja dostępna:

W oknie należy wprowadzić dane identyfikacyjne naszej firmy. Okno, podobnie jak parametry systemu pogrupowano tematycznie.

Dane identyfikacyjne

Na początek informacja o statusie firmy (osoba fizyczna czy prawna). Następnie podajemy kolejno: NIP, Regon, Pesel oraz Nazwę skróconą. Na przykład: nasza firma to Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Import Export "Maniek" spółka z o.o. - w polu tym wpiszmy PPUH I-E "MANIEK" sp. z o.o.

Płatnik Osoba Fizyczna

Jeśli firma posiada status prawny osoby fizycznej, w grupie tej należy podać dodatkowe dane, takie jak: nazwisko, imiona, miejsce oraz datę urodzenia, obywatelstwo, rodzaj oraz numer dokumentu tożsamości. W ostatnim polu wpisujemy kod rodzaju uprawnienia do prowadzenia pozarolniczej działalności.

Dane o firmie

Jeśli adres prowadzenia działalności gospodarczej jest inny niż adres siedziby wypełniamy kolejno adresy:

Adres siedziby, do korespondencji oraz zamieszkania.

Inne dane

Jeżeli chcemy korzystać z możliwości wystawiania dokumentów wpłat lub wypłat z banku, wtedy musimy wprowadzić wszystkie rachunki bankowe swojej firmy. Po uruchomieniu opcji na ekranie wyświetlone zostanie okno. Wprowadzanie rachunków bankowych rozpoczynamy klawiszem INSERT lub po kliknięciu ikony IKONApnPlus.

Okno jest standardowym oknem programu, sterowanym przez Ikony do obsługi Baz Danych. Słownik ten nie jest zbyt skomplikowany, z uwagi na to, że wymaga podania jedynie podstawowych danych tj. kodu, nazwy banku oraz numer rachunku. Dodatkowo możemy wypełnić pole opis dla charakterystyki danego konta (np. Fundusz Socjalny albo KZP itd...).

Jeżeli chcemy poprawić rekord wówczas należy ustawić na nim kursor i nacisnąć klawisz ENTER.

Zobacz także

TGSoft

FUNKCJE

Parametry systemu GM

Funkcje systemowe

Wzorce

Użytkownicy Systemu cz. I - ogólnie

Dekrety do programu FK

Kasowanie zbiorów indeksowych

Bilans Zamknięcia