Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Użytkownicy Systemu cz. I - ogólnie

Opcja dostępna:

Opcja Użytkownicy Systemu została stworzona po to, aby chronić zawarte w programie dane, przed ingerencją osób niekompetentnych lub nieupoważnionych do pracy z danym systemem. Pamiętajmy, stosowanie haseł w programie jest zabezpieczeniem przed nieuczciwością lub niewiedzą osób trzecich. Administrator systemu, czyli osoba odpowiedzialna za prawidłowe przechowywanie oraz zarządzanie danymi zawartymi w programie, powinna zdefiniować w tej opcji wszystkich operatorów, uprawnionych do pracy z systemem. Każdemu z nich należy zaznaczyć dostęp do odpowiednich opcji programu.

Lewy blok to lista użytkowników. Przy wprowadzaniu nowej pozycji podajemy: kod, nazwę (np. Marysia, Kadry, Młody), Nazwisko operatora (np. Kowalska, Kasa) i 2 razy hasło, aby sprawdzić poprawność jego pisowni.

UWAGA

Przy podawaniu hasła pamiętajmy, że program uwzględnia wielkość stosowanych znaków.

Drugi blok zawiera schemat opcji programu. Przed każdą z nich znajduje się kwadrat. Znak BUTTONx(program KP) lub BUTTONfajka1(program GM) oznacza dostęp do danej opcji. Jeżeli operator ma posiadać kontrolę nad większością opcji wtedy najlepiej kliknąć ikonkę, zaznaczającą wszystkie polaIKONAkartkaZaznacz, a później ewentualnie niektóre odznaczyć (kliknięciem).

W opcji znajduje się też kilka innych ikon.

Zobacz także

TGSoft

FUNKCJE

Parametry systemu GM

Funkcje systemowe

Wzorce

Dane Firmy

Dekrety do programu FK

Kasowanie zbiorów indeksowych

Bilans Zamknięcia