Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Dekrety do programu FK

Opcja służy do automatycznego przesyłania danych z programu GOSPODARKA MATERIAŁOWA-FAKTURY do programu FINANSOWO-KSIĘGOWEGO tego samego autora. Przesyłanie danych może odbywać się poprzez dyskietkę z komputera na komputer lub jako kopiowanie międzykatalogowe. W opcji FUNKCJE - PARAMETRY należy wpisać ścieżkę dostępu do katalogu FK. Dane przesyłane do FK są konstruowane na podstawie wzorca zaprojektowanego przez użytkownika stanowiącego dokument do zaksięgowania w programie FK.

Po wejściu do opcji należy zaznaczyć okres, za jaki chcemy przesłać dane. Następnie podajemy parametry exportu.

Zobacz także

TGSoft

FUNKCJE

Parametry systemu GM

Funkcje systemowe

Wzorce

Użytkownicy Systemu cz. I - ogólnie

Dane Firmy

Kasowanie zbiorów indeksowych

Bilans Zamknięcia