Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Bilans Zamknięcia

Bilans wykonujemy po uzgodnieniu stanów inwentaryzacyjnych, wykonaniu wszystkich niezbędnych wydruków (zestawień, kartotek), zabezpieczeniu danych na dyskietkach itp. Po bilansie zostaną zamknięte wszystkie kartoteki:

Ponad to wyzerowany zostanie plik dokumentów, skorygowane zostaną parametry a numeracja dokumentów rozpocznie się od początku. Podczas bilansu otwarcia tworzony jest dokument o symbolu BO w nim znajdują się wszystkie zapisy stanów magazynowych otwierających nowy rok. Dokument ten można przeglądać oraz drukować w opcji WYDRUKI.

UWAGA

Przed wykonaniem opcji ZAMKNIĘCIA ROKU warto skopiować dane nawet kilkakrotnie, ponieważ:

W dużych firmach, hurtowniach zamykanie poszczególnych baz danych a później otwieranie ich na nowo trwa zwykle długo (z uwagi na ogromną ilość danych do przetworzenia przez komputer). Jeśli w tym czasie wystąpi jakaś awaria komputera lub zasilania wówczas bezwarunkowo należy wkopiować dane z okresu przed uruchomienia opcji zamknięcia.

Zdarzyć się może, że musimy wystawić jeszcze jakiś dokument dotyczący zeszłego roku, wówczas musimy skopiować dane, dopisać dokument i wykonać bilans zamknięcia ponownie.

Może się zdarzyć, że dyskietka, na której mamy kopię nie daje się odczytać (warto mieć drugą w zanadrzu).

Druga dyskietka została przez nieuświadomionego operatora zniszczona np.: oblana kawą (warto mieć trzecią w zanadrzu lub archiwum na innym komputerze).

Zobacz także

TGSoft

FUNKCJE

Parametry systemu GM

Funkcje systemowe

Wzorce

Użytkownicy Systemu cz. I - ogólnie

Dane Firmy

Dekrety do programu FK

Kasowanie zbiorów indeksowych