Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Główne Menu Ikon programu GM

Na Głównym Menu Ikon:

menuIkon

znajdziemy ikony uruchamiające najczęściej używane przez operatora opcje. Ich rozmieszczenie na paskach narzędziowych nie jest przypadkowe, odpowiada ułożeniu w Menu Głównym. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę każdej ikony oraz odnośnik do rozdziału, w którym została szerzej opisana.

FUNKCJE

IKONAoko

Dane Firmy

W oknie podajemy informacje o naszej firmie takie jak Nazwa, Adres, NIP, regon itd...

IKONAkluczFrancuz

Parametry Systemu

Opcja zawiera informacje potrzebne do prawidłowego działania systemu. Znajdziemy tu między innymi bieżący rok, ostatnie numery wystawionych w programie dokumentów, dane o akwizycji oraz pracy z drukarką fiskalną itd...

IKONAkalkulator

KALKULATOR

Kalkulator dostępny jest w dowolnym miejscu programu.

OKNOkalkulator

Może występować w jednej z dwóch form wybieranych z własnego menu w opcji WIDOK: Standardowej lub Profesjonalnej. Wersja standardowa jest prostym kalkulatorem, służącym do podstawowych obliczeń z możliwością użycia pamięci.

Wybór profesjonalnego narzędzia spowoduje przełączenie się kalkulatora w okno o wiele bardziej rozbudowane i służące do wyszukanych obliczeń matematycznych. Dokładny opis profesjonalnego wykorzystania kalkulatora otrzymamy w opcji HELP - POMOC.

Ostatnia ikona w tej grupie to:

IKONAksiazkaPytajnik

CO NOWEGO?

Notatnik, w którym znajdziemy informacje na temat zmian w programie, dokonanych w poszczególnych wersjach.

OBROTY

IKONAkartoteka

DOKUMENTY MAGAZYNOWE

CTRL + F2

Rejestrowanie dokumentów magazynowych wszystkich typów:

  • zewnętrznych: PZ, WZ, ZZ (zamówień),
  • wewnętrznych: PW, RW, MP, MW, ZW,
  • różnic ilościowych: R+, R-,
  • przesunięć magazynowych: MM,
  • zleceń produkcyjnych.

IKONAkartkaF

FAKTURY VAT

CTRL + F

Wystawianie faktur VAT.

IKONAkartkaP

PARAGONY

CTRL + P

Wystawianie paragonów.

IKONAkartotekaRozdzka

BUFOR

CTRL + B

Okno z dokumentami roboczymi, przesłanymi z opcji wystawiania dokumentów magazynowych, faktur VAT lub paragonów. Dokumenty przechowywane w tym miejscu, rezerwują obrót określoną ilością towaru, nie blokując opcji, z których zostały przesłane.

IKONAdymek$

RAPORTY KSOWE

Prowadzenie stanowisk kasowych oddzielnych dla każdego użytkownika. Opcja ta zajmuje się wystawiania potrzebnych dokumentów: raportów kasowych oraz kwitów KP i KW odrębnie dla każdego punktu. Ten sposób pozwala na utrzymywanie kontroli oraz łatwiejsze rozliczanie każdego pracownika obsługującego kasę.

IKONKAtrojkacik

OBROTY KASY I BANKU

Przedstawione niżej menu zostanie wyświetlone, po kliknięciu ikony trójkąta, znajdującej się zaIKONAdymek$.

KASAmenu

SŁOWNIKI

IKONAnotes

MATERIAŁY

CTRL + M

Słowniki materiałowe zawierające pełne informacje na temat charakterystyki, stanu (faktycznego oraz pośredniego) oraz cen asortymentów (wewnętrznych, zbytu), zamówień oraz odpowiednich zleceń produkcyjnych.

IKONAkartotekaSzafaZ

KONTRAHENCI

CTRL + K

Wykaz kontrahentów. Lista zawiera wszystkich wprowadzonych przez nas partnerów handlowych wraz z adresem, NIP-em, numerami telefonów, E-mailem, limitem kredytowania, dopuszczalną ilością dni terminu zapłaty, sposobem zapłaty itd. Wprowadzone przy każdym kontrahencie parametry będą automatycznie proponowane podczas wystawiania faktur. Jeśli przekroczony został limit dopuszczalnego zadłużenia, odpowiednia informacja pojawi się podczas wystawiania dokumentu dla odpowiedniego kontrahenta.

IKONAfacetX

WSZYSTKIE KONTAKTY

Lista wszystkich kontrahentów z każdej grupy.

IKONAksiazka

WSZYSTKIE SŁOWNIKI

W pozostałych słownikach znajdziemy listy Rachunków Bankowych, Kont Księgowych, Stanowisk Kasowych oraz Akwizytorów.

WYDRUKI

IKONAkartoteka1

DOKUMENTY MAGAZYNOWE

CTRL + D

Zbiór dokumentów przedstawiony w podziale na magazyny, z których zostały wystawione. W opcji znajdziemy wszystkie informacje wprowadzone podczas rejestrowania. Na podstawie przedstawionych danych możemy uzyskać wiele raportów.

IKONAkartkaSpinacz

KARTOTEKI MATERIAŁOWE

Kartoteki obrazujące obrót, każdym materiałem znajdującym się w naszym słowniku: przychody, rozchody, przesunięcia, stany, ceny itd.

IKONAkartkaOlowek

ZAMÓWIENIA

CTRL + Z

Wykaz zamówień kontrahentów. Opcja głównie przedstawia: Kto, co, kiedy i na kiedy, zamówił. Oprócz ilości zamówionych artykułów znajdziemy tu również informacje na temat realizacji poszczególnych zapotrzebowań.

IKONAklocki

ZLECENIA PRODUKCYJNE

Gospodarka zleceniami produkcyjnymi.

Opcja w przygotowaniu.

IKONAkartoteka3

REJESTRY SPRZEDAŻY

Każdy magazyn, z którego wystawiane są faktury VAT posiada oddzielny rejestr, a w nim wszystkie te informacje, które potrzebne są do prawidłowego rozliczania VAT oraz uzyskania raportów obrazujących sprzedaż.

IKONAkropka

ROZRACHUNKI

Opcja kontrolująca rozrachunki w firmie.

Zobacz także

TGSoft

Ikony

Ikony - Ogólnie

Ikony do obsługi Baz Danych

Pozostałe Ikony