Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Struktura kartotek

Opcja dostępna z Menu Głównego - Wydruki - Struktura Kartotek.

W oknie znajdziemy wykaz materiałów z wybieranego przed wejściem do opcji magazynu. Oprócz aktualnego stanu magazynowego, z wykazu dowiemy się także, jaki jest stan pośredni oraz ile towaru zamówili klienci. Jeśli program wykorzystywany jest przez firmę produkcyjną, wtedy w kolumnie zlecenie podana będzie ilość towaru będącego aktualnie w produkcji.

GMstruktKart1

W pierwszej kolumnie - Symbol - każdy rekord zawiera znak BUTTONplus. Po jego kliknięciu na ekranie wyświetlone zostaną kartoteki szczegółowe bieżącej pozycji. Jeśli chcemy rozwinąć strukturę, tak aby wyświetlone zostały szczegóły wszystkich rekordów, wtedy należy posłużyć się ikonąIKONAdrzewoRozwin dostępną na Głównym Manu Ikon. W tym miejscu należy zaznaczyć, że okno obsługujemy w standardowy sposób i możemy wykorzystać każdą z Ikon do obsługi Baz Danych.

GMstruktKart

W przedstawionym wyżej oknie operator rozwinął dwa rekordy. Pierwszy z nich - Dyktafon Panasonic - przedstawia 3 kartoteki szczegółowe. Teraz już wiadomo, że 6 dyktafonów jest w 3 różnych cenach, a 2 z nich mają dodatkowo odtwarzacz MP3. Kolejna otwarta kartoteka należy do drukarek Lexmark. Na stanie są dwa różne modele.

Kartoteki szczegółowe danego asortymentu są podsumowane średnimi wartościami cen.

Zobacz także

TGSoft

WYDRUKI

Dokumenty Magazynowe

Zamówienia

Zlecenia Produkcyjne

Sprzedaż

Rejestr Zakupów

Obroty Magazynowe

Rozrachunki - zapisy

SQL