Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Export Danych do EXCEL-a

Opcja dostępna:

UWAGA

Aby dane mogły zostać przeniesione, w Twoim komputerze musi być zainstalowany program Microsoft EXCEL.

Opcja ta jest niezwykle prosta w obsłudze i z pewnością będzie dużym udogodnieniem dla osób zajmujących się analizą danych firmy. Automatyczne przenoszenie danych bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego, zdecydowanie skraca czas przygotowywania analiz w Excel-u, ponieważ żmudne, wielogodzinne wklepywanie danych odbywa się teraz zaledwie w parę chwil.

OKNOexportExcel

Po uaktywnieniu opcji na ekranie wyświetlone zostanie okno służące do wybierania danych. Ekran podzielony został na 4 ruchome bloki. Ruchome, dlatego, że każdy z nich można dowolnie rozszerzać, wydłużać lub skracać.

A

Baza danych

- to wykaz wszystkich plików (z danymi) znajdujących się w katalogu programu. Kliknięcie którejkolwiek pozycji spowoduje wyświetlenie nazw jej pól, w drugim bloku - Wybierz pola bazy danych do exportu.

B

Wybierz pola bazy danych dla exportu

Możemy zaznaczyć wszystkie pola lub tylko niektóre.

Przypomnienie

  • Zaznaczenie - kliknięcie myszką;
  • Odznaczenie - ponowne klikniecie;
  • Zaznaczenie wszystkich - ikona IKONAkartkaZaznacz;
  • Odznaczenie wszystkich - ikona IKONAkartkaOdznacz.

Dwa dolne bloki przedstawiają nam rekordy z wybranej bazy.

C

Lista rekordów bieżącej bazy danych

Wykaz pozycji z, otwartej w bloku A, bazy danych.

D

Wykaz pól bieżącego rekordu

Wszystkie pola należące do jednego - aktywnego w bloku C rekordu.

Po wybraniu pól w bloku B, klikamy jedną z ikonek odpowiedzialnych za przenoszenie danych:

IKONAdyskietka

Przenoszenie danych do zbioru tekstowego. Program proponuje nazwę zbioru tekstowego. Możemy ją zaakceptować lub zmienić. Po kliknięciu klocka SAVE (zachowaj) utworzony zostanie odpowiedni plik tekstowy z wygenerowanymi danymi według zaznaczonych pól. Przenoszenie danych do zbioru tekstowego z pewnością ułatwi komunikację pomiędzy programami pochodzącymi z różnych źródeł informatycznych. Ponieważ każdy informatyk może je przetworzyć i wykorzystać, w tworzonych przez siebie aplikacjach.

IKONAexcel

Przenoszenie danych do programu EXCEL. Program automatycznie otwiera Excel i wypełnia danymi poszczególne kolumny. Po wyłączeniu aplikacji powrócimy do naszego programu.

Opcja ta daje nam ogromne możliwości, ponieważ wszystkie dane możemy przetransportować do arkusza kalkulacyjnego i tam dalej poddawać obróbce, tworząc nowe analizy, wykresy i wszystko to, na co pozwala nam Excel.

UWAGI

Możemy przesyłać kolejne porcje danych do wcześniej otwartego Excel-a. Wówczas program utworzy kolejne arkusze w tym samym skoroszycie.

Jeżeli po eksporcie danych Excel zostanie przez nas zamknięty, wtedy ponowna próba wysłania danych spowoduje błąd komunikacji z Excelem. Aby wszystko wróciło do normy, wystarczy zamknąć okno eksportu i uruchomić je ponownie.

Zobacz także

TGSoft

Import - Export danych

Export wybranych dokumentów

Import wybranych dokumentów

Export danych do SET'a

Import danych z SET'a