Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

RAVE - schemat projektu

Project Tree Panel – Schemat projektu

Project Tree Panel pozwala w prosty sposób nawigować całym projektem. To drzewko pokazuje utworzone raporty i ich struktury. Jest to informacyjna część RAVE. Gdy masz już zaprojektowane jakieś raporty proste lub złożone z wielu komponentów, nie zapomnij o odwiedzaniu Project Tree Panel. Zobaczysz jak wielkie znaczenie ma przedstawianie struktury projektu w tak prosty i czytelny sposób. Drzewko pozwala na szybki dostęp do wybranego raportu, strony lub komponentu.

UWAGA

Nazwy z głównej strony części Project Tree Panel są celowo niezmienialne, ponieważ stanowią 3 główne filary całego projektu. Są to: Report Library (Biblioteka Raportów), Global Page Catalog (Katalog Stron Globalnych) i Data View Dictionary (Słownik Baz Danych). Zawartość każdego z nich z nich może być wyświetlona lub schowana po kliknięciu znaczka plus/minus. Można dodawać nowe składniki wykorzystując opcje zawarte w Menu Głównym – Project. Znajdziemy tam:

New Report – nowy raport

New Global Page – nowa strona globalna

New report Page – nowa strona raportu

New Data View – nowa baza danych.

Jeśli chcesz ukryć/wyświetlić zawartość drzewka, wtedy trzeba kliknąć panel z tytułem Project Tree lub nacisnąć klawisze Shift i F3.

Report Library – Biblioteka raportów

Report Library wyświetla wszystkie komponenty, jakie zostały użyte w raporcie (raportach). Zwykle wybieramy komponent klikając go i układając na stronie (Page). Automatycznie jego nazwa dopisywana jest do schematu projektu w odpowiednim miejscu. Zielony znaczek wskazuje na jego aktywność. Kliknięcie innego komponentu powoduje jego wyselekcjonowanie. Oznacza to jego uaktywnienie (i przeniesienie zielonego znaczka).

Dzięki Project Tree otrzymujemy kompleksową strukturę, złożoną z wielu raportów. Każdy z nich posiada swój własny schemat projektowy. Możesz wybierać/przełączać się pomiędzy różnymi raportami w prosty sposób – poprzez podwójne kliknięcie lewego przycisku myszki.

A

Wskazówka: Pamiętać należy jak ważne jest wykorzystywanie właściwości (z Property Panel) Name do odpowiedniego nazwania raportów oraz jego stron. Co prawda nazwy nadawane są automatycznie jako np.: Report1, Report2, Page1......itd., ale utworzony w ten sposób schemat projektu w niewielkim stopniu ułatwi nam pracę. Jeśli chcemy by drzewko było przejrzyste i zrozumiałe, sami musimy nadać odpowiednie nazwy. Pamiętaj w nazwach nie można używać odstępów ani znaków szczególnych. Przykład: wpiszemy UmowaZlecenie, a nie Umowa-Zlecenie.

Właściwość FullName jest dokładniejszym opisem tematu, dlatego zezwala na wpisywanie dłuższego tekstu i używanie odstępów oraz innych znaków.

Global Page Catalog – Katalog stron globalnych

Global page Catalog to zbiór wszystkich stron globalnych, które zawierają wszystko to, co wykorzystywane jest do powielania na innych stronach przy użyciu właściwości Mirror. Może to być logo, nagłówek lub obramowanie listu, adres firmy, standardowe fonty (FontMaster) itp. Jednym słowem umieszczamy tu wszystko to, co jest wykorzystywane jako fundament do konstruowania wielu innych stron.

Data View Dictionary – Słownik Baz danych

Data View Dictionary zawiera listę wszystkich ścieżek dostępu do baz danych, z których możemy generować raporty. Aby dodać nową pozycje do listy musimy wejść do Menu Głównego i wybrać opcje New Data View ( z menu Project). Zostanie wyświetlone okno dialogowe, które pozwoli na wybranie lub dopisanie nowej ścieżki dostępu.

Drag & Drop – ciągnąć i upuścić

Report Library wyświetla wszystkie komponenty, jakie zostały użyte w raporcie (raportach). Zwykle wybieramy

Zobacz także

TGSoft

RAVE

RAVE - wprowadzenie

RAVE - preferencje

RAVE - paski narzędziowe