Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

RAVE - wprowadzenie

Wprowadzenie do RAVE-projektora wydruków

Uzyskiwanie odpowiednich sprawozdań, raportów, zestawień, to jedno z ważniejszych zadań każdej aplikacji. Wydruki przecież często oglądane są przez osoby, które nie mają kontaktu z programem. Szefowie firm oraz analitycy potrzebują przejrzyście i czytelnie przedstawionych danych. Raporty więc są głównym informatorem o danych, zawartych w Twoim programie. Z drugiej strony wydruki mogą być również przydatne przy odtwarzaniu zbiorów w wyniku utraty danych w komputerze, np. po awarii lub “działalności” wirusa i gdy Twój system dziwnie się zachowuje. Oczywiście wtedy najwłaściwszym byłoby użycie kopii z archiwum, ale.... niestety bywały przypadki lekceważenia archiwizowania danych i wówczas pozostawały jedynie dokumenty i właśnie raporty.

Aby sprawozdania były rzetelne, przygotowany został specjalny generator raportów oferujący pogrupowane układy narzędzi, które ułatwiają dostęp oraz obróbkę naszych danych. W praktyce oznacza to, że ilość raportów, które powstają z naszego programu, zależy w dużej mierze od pomysłowości oraz doświadczenia operatorów. Możliwości są ogromne. RAVE oferuje wiele unikatowych cech, które pomogą Ci w sposób łatwy i szybki uzyskać doskonałe efekty w projektowaniu dokumentów oraz sprawozdań. RAVE to intuicyjny sposób tworzenia raportów, gdzie jedno sprawozdanie może zawierać wiele stron z różnym formatem. Na przykład część stron to wygenerowana lista kodów ich nazw, wartości itp., następna strona to dane poddane obróbce, przefiltrowane i “potraktowane” wskaźnikami, następna może zawierać tekst, a ostatnia wykres. Łatwość obsługi zachęca nas do tworzenia coraz nowszych sprawozdań lub dokonywania zmian w już istniejących.

Podsumowując RAVE to generator elastyczny i bogaty w funkcje, a przy okazji jest prosty do nauczenia. Tworzenie skomplikowanych raportów wymaga naprawdę niewiele praktyki. RAVE zawiera wiele opcji, niektóre z nich mogą na początku pracy wydawać się “czarna magią”. Jakkolwiek pamiętajmy, że wiele z nich może zignorować na początku naszej pracy z RAVE, ale są one jednak dla Użytkownika niezbędne, jeśli chce rozwijać swoje zdolności, a tym samym swoje projekty raportów.

Nie musimy korzystać z generatora raportów, program i tak będzie pracował prawidłowo. Być może standardowo przygotowane wydruki będą wystarczającymi informacjami, które chcemy uzyskać z programu. Pomimo tego zachęcam jednak do przeczytania tej instrukcji, a być może okaże się, że praca z RAVE stanie się dla Ciebie przyjemnością i da efekty, które usatysfakcjonują Ciebie, a ponad to zadowolą nawet najbardziej wymagającego szefa.

Start

Raport (czyli wydruk), jak wiadomo jest to coś, co zostało wydrukowane na papierze. Typowy, składa się z tabel przedstawiających informacje wygenerowane z baz danych programu.

Pierwszy krok w używaniu RAVE to włączenie go i oglądnięcie strony głównej na ekranie, na której znajduje się wiele ikon, tabelek. Ale jak zacząć?. Po pierwsze trzeba zrozumieć, że istnieją dwie grupy pasków narzędziowych (Toolbars) wyświetlanych w projekcie RAVE – KOMPONENTY (components) i NARZĘDZIA (tools). Komponenty to te, które możemy “brać” myszką i “upuszczać” na stronie edytora. Mogą to być linie (lines), pola tekstowe (data text), pola do wkładania rysunków (bitmaps), kształty (shapes) itd. Nie martw się, jeśli nie wiesz, co które znaczą, na wszystko przyjdzie czas. Jeśli widzisz to, co “wziąłeś” po upuszczeniu na układzie strony, to jest to komponent. Natomiast ikony, które zmieniają lub modyfikują komponenty to NARZĘDZIA, które podobnie jak na przykład w edytorach tekstu, zmieniają czcionki, ich rozmiar, kolor.

Teraz o tabelkach zatytułowanych: Project Tree i Property Panel. Znajduje się w nich wiele ustawień i właściwości, które pozwolą Ci kontrolować zachowanie prawie każdej części twojego projektu generatora wydruków. Te dwie główne partie opisują system zawartych w RAVE komponentów i narzędzi, przy pomocy listy szczegółów określających ich właściwości. Polecam przejście opisu tej sekcji jako pierwsze zadanie, ponieważ czytanie dla rozrywki jej składników pozwoli lepiej zrozumieć jak kontrolować rozmaite przyszłe projekty. Gdy pierwszy raz uruchamiasz RAVE jego wygląda tak:

RAVEnowy

Główny pasek narzędzi (toolbar) nie jest jeszcze rozwinięty i nie widać, ani narzędzi ani komponentów. Każda ikona z tego paska, posiada swój własny pasek z ikonami (toolbar), który pojawi się na ekranie po kliknięciu. Gdy następnym razem uruchomimy RAVE, wyświetli nam się taki układ pasków, jaki edytor zapamiętał z ostatniej sesji.

Główny pasek ikon (Main toolbar)

W górnym lewym rogu naszego RAVE znajduje się Menu Główne i Główny Pasek Narzędziowy. Ten ostatni kontroluje występowanie wszystkich innych pasków z ikonami. Podzielony został na dwie części.

RAVEmenuIkon

1 część to narzędzia, a druga to komponenty. Jeśli klikniesz, którąś z ikon wówczas wyświetli się pasek z wszystkimi reprezentantami tej kategorii. Ikona, teraz wygląda na “wciśniętą”. Ponowne kliknięcie chowa jej zawartość, a ona sama na powrót wygląda normalnie.

Page - Strona

Punktem startowym w projektowaniu RAVE jest właśnie strona. Jest to miejsce gdzie, będzie znajdował się plan naszego raportu. Strona to jest nasza podstawa, fundament. Przedstawiona jest jako kartka z niebieską siatką. Jeśli chcemy zmienić wygląd naszej strony lub jej wypełnienie, wtedy musimy kliknąć ikonkęRAVEikonaStrona, aby rozwinąć pasek do obsługi jej wyglądu.

RAVEstrona

Należy pamiętać, że strona też ma swoje właściwości np. rozmiar (height-wysokość, width-szerokość). Jeśli chcemy zobaczyć lub zmienić jakieś wartości, wtedy musimy wejść do PROJECT TREE i kliknąć znak ”+”, potem znowu na nazwie raportu (jeśli nie wpisaliśmy wcześniej to będzie “Raport1”) i wtedy pojawi się wykaz stron (np.Page1). Kliknij wybraną nazwę a pojawią się właściwości w szarym bloku PROPERTY PANEL.

Project Tree Panel - Schemat Projektu

RAVEprojectTREE

Drzewko przedstawiające schemat projektu pozwala na łatwe poruszanie się po strukturze projektu. Jest to część informacyjna o projekcie RAVE. Więcej szczegółów na temat Project Tree znajduje się w rozdziale 4.

Jak widać na przedstawionym rysunku mamy trzy główne gałęzie drzewka.

Każda z nich (i jakieś inne podgałęzie) mogą być rozwijane i zwijane po kliknięciu znaczka “+” lub “-”. Można dodawać do którejś z tych gałęzi z “Project”, jakieś inne poprzez opcje z Menu Głównego. Tam możemy znaleźć opcje dotyczące każdej gałęzi naszego drzewka: New Report, New Global Page, New Data View.

Report Library - Biblioteka Raportów, zawiera wszystkie raporty z danego projektu. Każdy raport składa się z jednej lub więcej stron. Natomiast każda z tych stron będzie miała jeden lub więcej komponentów wewnętrznych.

RAVEprojectTREE1

Global Page Catalog - Katalog Stron Globalnych zawiera wszystkie globalne strony składające się z jednego lub więcej komponentów. Definiujemy je po to, aby móc się do nich odwoływać z kilku lub wszystkich naszych raportów. Zawierać mogą na przykład parametry, lub nazwę i adres firmy, logo, itd. Umieszczenie tego typu danych na stronie globalne pomaga nam w pracy przy tworzeniu raportów. Nie musimy bowiem, za każdym razem podawać tych samych informacji, ponieważ wystarczy odwołanie się do strony globalnej. Również poprawa danych na przykład w nazwie firmy odbywa się w sposób najprostszy z możliwych. Nie musimy w każdym kolejnym raporcie korygować danych, robimy to jeden raz na stronie globalnej.

Data View Dictionary - Słownik Baz Danych zawiera zestawienie wszystkich baz danych z danej aplikacji, które określone i wybrane zostały poprzez użycie odpowiednich komponentów. Ich otwarcie jest niezbędne, jeśli chcemy generować dane z konkretnego systemu.

Jeśli chcesz zminimalizować Project Tree Panel, to znaczy zamknąć go tak, aby widoczny był tylko pasek tytułu, wystarczy kliknąć go myszką. Ponowne kliknięcie otwiera nasze drzewko. To samo uzyskać możemy naciskając klawisze Shift i F3. Wtedy mamy więcej miejsca dla listy właściwości.

Property Panel – Lista Właściwości

Poprawne ustawienie odpowiednich właściwości pozwoli nam uwzględnić występowanie wielu komponentów oraz kontrolować ich zachowanie i poprawne działanie. Jeśli żaden komponent nie jest wybrany, wtedy lista właściwości jest pusta.

Klikanie ustawionych na naszej stronie komponentów powoduje odpowiednią zmianę w wyświetlaniu listy przynależnych mu właściwości. To samo uzyskamy klikając odpowiedni komponent na naszym Schemacie Projektu (Project Tree).

Gdy wybieramy komponent i kładziemy go na układzie strony, wtedy jest on przedstawiony jako czworokątny szary blok, ograniczony jasnozielonymi punktami. Jeśli wybierzemy następny, wtedy otoczenie zniknie, by pojawić się przy nowo wybranym. Zawsze aktywny komponent posiada oznaczenia w postaci zielonych punkcików. Natomiast powielony komponent, który ma odzwierciedlone właściwości z innego, poprzez odpowiednie ustawienie w pozycji Mirror (lustro), oznaczony jest żółtymi punkcikami. Jeśli chcemy zmienić jakieś właściwości, wtedy klikamy ten, który chcemy skorygować i wstawiamy nową wartość. Jeśli mamy wybrane mnożone komponenty (odwołania w Mirror), właściwości też są wspólne pomiędzy nimi, dlatego każda korekta powoduje zmianę w tych wyselekcjonowanych komponentach.

W Property Panel jest taka specjalna właściwość dla wszystkich komponentów, nazwana Locked (zablokowany). Jeśli zaznaczona jest jako “true” wtedy możesz wybierać ten komponent, ale nie możesz dokonywać w nim żadnych zmian pozostałych właściwości ( z wyjątkiem Locked oczywiście). Jeśli chcesz wybrać komponent z takim ustawieniem, wtedy jego ograniczające punkty oraz nazwy właściwości będą czerwone. Stan blokowania właściwości będzie pokazywał jeden z dwóch możliwości true lub false wskazując status blokady. Jeśli zablokowany komponent posiada wewnątrz inne komponenty, wtedy wybranie któregokolwiek z nich spowoduje wyświetlenie nazw właściwości w kolorze czerwonym, co oznacza, że nie można dokonać zmian. Dodatkowo w szczególe Locked zaznaczone będzie, przez który komponent zablokowano zmiany.

Wiele właściwości pozwala zmieniać wartości w bardzo prosty sposób. Niektóre z nich posiadają dodatkowe listy z wieloma możliwościami do wyboru.

Na przykład:

Właściwość Font ma klocek-guzik z trzema kropkami. Gdy go klikniemy, na ekranie pojawi się okno z typami, stylem i rozmiarem czcionek, dodatkowymi efektami, kolorem pisma.

Właściwość Color ma klocek-guzik ze strzałką. Gdy go klikniemy na ekranie pojawi się lista kolorów możliwych do wybrania.

Wiele właściwości posiada listy z możliwościami do wyboru, wystarczy kliknąć klocek-guzik lub dwa razy kliknąć na polu danej właściwości, a pojawi się następna pozycja z listy wyboru.

Jeśli chcesz zminimalizować Property Panel, to znaczy zamknąć go tak, aby widoczny był tylko pasek tytułu, wystarczy kliknąć go myszką. Ponowne kliknięcie otwiera nasze drzewko. To samo uzyskać możemy naciskając klawisze Shift i F4. Wtedy mamy więcej miejsca, aby rozwinąć Schemat projektu.

Status Bar – Pasek stanu

Na dole ekranu znajduje się pasek stanu, informujący nas o połączeniu z bazą danych oraz o pozycji aktualnego ustawienia na układzie strony.

RAVEpasekStanu

Data Connection - odzwierciedla połączenia z bazą danych. W zależności od statusu łączenia zmienia się kolor “kropki”:

Szary – połączenie (a) są nieaktywne.

Żółty – połączenie aktywne, ale program czeka na reakcję.

Zielony – połączenie aktywne i zajęte.

Czerwony – połączenie aktywne, ale przekroczyło czas oczekiwania.

Wykresy X i Y są koordynowane przez kursor myszki. Poruszając myszką wartości X oraz Y zmieniają się w zależności od położenia. Gdy uchwycimy punkt i rozciągamy zaznaczany w ten sposób obszar, wtedy punkty X, Y nie zmieniają się, ale powstają następne wartości dla współrzędnych dX oraz dY, określające zakres kreślonego przez nas kształtu (d oznacza deltę).

Zobacz także

TGSoft

RAVE

RAVE - preferencje

RAVE - paski narzędziowe

RAVE - schemat projektu