Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Dodatkowe informacje o SQL

Pod ikonami do obsługi okna znajdują się pola, w których możemy podać wartości i przedziały czasowe oraz liczbowe. Do pól tych odwołujemy się jak do zmiennych. Nazwa każdego pola pojawia się w "dymku", gdy znajdzie się na niej kursor. Poniżej lista nazw tych pól w kolejności od lewej strony:

Tekst1

Tekst2

Data1

Data2

Liczba1

Liczba2

 

 

 

 

 

 

Używamy ich w prosty sposób.

Przykład:

SQLparametry

Przedstawiony przykład został przekształcony z omawianego wcześniej przy klauzuli HAVING. Litery w warunku WHERE substring K i M zostały zastąpione parametrami tekst1 oraz tekst2, znajdującymi się nad skryptem.

Możemy przygotować także inny raport, w którym znajdują się zakresy kodów. W zależności od potrzeb drukowania takich samych raportów, ale z różnymi zakresami kodów wpisujemy tylko nowe parametry w polach Liczba1 oraz/lub Liczba2, bez konieczność ingerowania w treść skryptu za każdym razem, gdy chcemy zmienić jedynie kody. W takim wypadku bardzo wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie zmiennych liczbowych. W treści skryptu podajemy:

Where Kod>:Liczba1 and Kod<:Liczba2

Podczas generowania raportu w miejscach liczba1 oraz liczba2 program podstawi odpowiednie wartości pobrane z odpowiedniego pola z parametrów.

Inny przykład:

Przygotowany raport drukowany jest co pewien czas, za różne okresy czasowe. W treści skryptu podajemy:

Where Data<:Data1 and Data>:Data2

Dostępne zmienne możemy wykorzystywać nie tylko w parach tworzących zakresy. W ten sam sposób korzystamy tylko z jednej zmiennej.

Przykład:

Szukamy wszystkich kontrahentów lub pracowników, których miejsce zamieszkania to miejscowość rozpoczynająca się od znaków NOWY (taki tekst podajemy w parametrze pierwszym):

Where substring (Az_Miejscowosc,1,1)=:tekst1

Co możemy zrobić z wygenerowaną tabelą?

Wygenerowaną tabelę możemy poddać obróbce kosmetycznej. Szerokość kolumn regulujemy myszką. Klikamy prawą krawędź nazwy kolumny i nie puszczając klawisza myszki rozszerzamy lub zmniejszamy. Możemy również zmienić kolejność występowania kolumn. Chwytamy myszką tytuł jednej z nich i ustawiamy w pożądanym miejscu.

Zobacz także

TGSoft

SQL

Tworzenie skryptu

Wykaz Baz danych programu GMF

Słowa - Klucze