Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Przelewy

Opcja dostępna:

Po wejściu do opcji na ekranie wyświetlone zostaną pozycje, które odpowiadają ustawianym automatycznie zakresom. Oznacz to, że jeśli uruchamiamy opcję po raz pierwszy (w ogóle lub w bieżącym dniu) okno będzie puste. Gdy jednak w danym dniu wprowadziliśmy jakieś przelewy, odpowiednie pozycje zostaną wyświetlone.

Przygotowanie przelewu rozpoczynamy od uruchomienia nowego okna edycyjnego. Pamiętamy zapewne, że służy do tego klawisz INSERT lub ikona IKONApnPlus. W pierwszej kolejności podajemy Kod Banku, w którym nasza firma posiada konto i chce z niego przekazać pieniądze.

Poprawne wypełnienie danych w słownikach Banków oraz Kontrahentów, gwarantuje szybszą pracę podczas wystawiania przelewów, ponieważ nie trzeba każdorazowo wpisywać numerów kont. Jeśli nie znamy kodu banku, posłużmy się listą podpowiedzi dostępną w polu Nazwa (po kliknięciu BUTTONtrojkat).

OKNOprzelew

Pierwszy bank oraz numer rachunku dotyczy naszego konta. Jeśli posiadamy kilka rachunków bankowych, należy wszystkie wprowadzić w opcji Funkcje - Dane Firmy.

Po wybraniu odpowiedniego banku, kolej na informacje o przelewie.

Następnie wybieramy (BUTTONtrojkat) Kod kontrahenta. Jeśli poprawnie (czytaj dokładnie) wypełniliśmy pola w słownikach kontrahentów, wówczas pozostałe dane wypełnią się automatycznie po zatwierdzeniu kodu firmy, której chcemy przelać pieniądze. W przeciwnym wypadku dane dotyczące nawy banku numeru rachunku oraz adresu kontrahenta musimy wprowadzić.

Po wprowadzeniu danych klikamy przycisk BUTTONzapisz.

Rady Praktyczne

Z pewnością każdy operator wie, co należy wpisać w polach: Kwota oraz Treść. Warto jednak jeszcze raz powiedzieć kilka słów na temat Daty. Przygotowując przelew wcześniej pamiętajmy, aby wpisać dzień, w którym dokument ten zostanie do banku przekazany. Ponad to warto przyjąć zasadę sporządzania przelewów w momencie powstania płatności. Jeśli wpiszemy datę upłynięcia terminu płatności (lub na przykład 1 dzień przed jego upływem), wtedy program będzie za nas kontrolował nie przekroczenie jej.

Każdy przelew, który został przekazany z naszego konta należy odnotować. Aby to zrobić musimy wpierw odszukać odpowiednią pozycję z listy. Najszybciej uda nam się odnaleźć dany rekord, wpisując odpowiednie terminy w polach zakres dat, znajdujących się w górnej części okna. Następnie otwieramy (ikonaIKONAokno lub klawisz ENTER lub kliknięcie myszką) okno edycyjne danego przelewu. Pierwsze pole wskazuje na to czy przelew został wykonany. Jeśli tak należy zaznaczyć je kliknięciem lub klawiszem SPACEBUTTONfajka1.

Na menu Ikon w oknie składają się następujące pozycje:

Filtr wyświetlanych pozycji

Wybieramy jedną z możliwości:

widoczne wszystkie zarejestrowane przelewy,

tylko wykonane,

niewykonane.

IKONAkartkaPustalub INSERT lub IKONApnPlus

Rejestrowanie nowego przelewu.

IKONAokno

Edycja bieżącego rekordu

Kolejne pozycje dotyczą wydruków. Możemy wybrać spośród:

Kolejna ikona IKONAdrukarka, służy do wybierania ilości drukowanych przelewów. Jeśli chcemy wydrukować tylko jeden, bieżący, wtedy klikamy ikonę drukarki lub naciskamy klawisz F5. Gdy jednak mamy do wydrukowania kolekcję przelewów, wówczas najwygodniejsze będzie wykorzystanie możliwości zaznaczania pozycji i grupowe drukowanie. Po kliknięciu znaczka BUTTONtrojkatznajdującego się za ikoną drukarki, wyświetlone zostanie menu z dwiema pozycjami:

Sposób zaznaczanie rekordów zostało opisane wcześnie w opcji Ikony do obsługi baz danych. Pamięta, aby można było markować rekordy musi być aktywna funkcja zaznaczania (mówiąc prościej "wciśnięta" ikona IKONAkartkaMarker).

W dalszej części menu znajduje się ikona IKONAe, po której kliknięciu obliczona zostanie suma wyświetlanych na ekranie pozycji. Kolejny przycisk z napisem "Wg terminów", przeprowadzi za nas operację grupowania rekordów i ustawi wszystkie pozycje według terminów zapłaty.

Kolejną linię Menu ikon zajmują pola do ustawiania filtra zakresu dat.

Zobacz także

TGSoft

Obroty Kasy i Banku

Raporty Kasowe

Raporty Bankowe

Sumy Raportów Kasowych i Bankowych