Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Parametry systemu GM

Opcję uruchamiamy z Menu Głównego Funkcje -Parametry Systemu lub z Menu IkonIKONAkluczFrancuz.

Do prawidłowego funkcjonowania programu niezbędne jest poprawne zdefiniowanie Parametrów Systemu. Informacje podawane w tej opcji podzielone zostały na dwie zakładki. W pierwszej znajdują się podstawowe dane, a w drugiej konfiguracja niektórych opcji.

W zakładce pierwszej wprowadzamy informacje podzielone na kilka grup:

Podstawowe

Ostatnie numery dokumentów

W ostatnim polu tej grupy po: Przychodach, Rozchodach, Opakowania i innych dokumentach, wybieramy rodzaj numeracji dokumentów. Możemy wybrać ogólną lub w podziale na magazyny. Jeśli wybierzemy ta pierwszą, wówczas w polach poszczególnych dokumentów, znajdować się będą ostatnie numery wystawionych w programie dokumentów. Jeśli wprowadzamy program w ciągu roku i zależy nam zachowaniu ciągłości numeracji, podajemy w tym miejscu numery ostatnich wystawionych dokumentów, (ręcznie lub przez inny program). Jeśli prowadzimy numerację w podziale na magazyny, wtedy po wybraniu tego parametru, ostatnie numery podajemy w poszczególnych magazynach.

Maski indeksów

Maski indeksów to inaczej rozmiary poszczególnych elementów symboli stosowanych w programie. W miejscach, w których będą występować cyfry stosujemy "zera" (0), a w miejscach, w których będziemy używać liter, podajemy małe "ce" (c). Sposób najlepiej przedstawi przykład.

ccccc-000-000, (wykorzystamy np.: tak PRASA-001-001- gazeta codzienna)

inne np.: 00-ccc-00, ccc-000 itd... według wyboru.

Sprzedaż

Parametry wybierane w tej grupie zależą od rodzaju działalności, jaką prowadzi nasza firma. Przed zdefiniowaniem prześledźmy wszystkie propozycje danego parametru i zastanówmy się, który z nich najlepiej sprawdzi w naszej firmie.

Ścieżki dostępu

Jeśli posiadamy kilka programów firmy TGSoft, podajemy ścieżki dostępu do nich, aby możliwe było swobodne transmitowanie danych.

Definicje magazynów

Przed wybraniem tych parametrów, należy zdefiniować kilka magazynów. Następnie dla Wyrobów, Surowców, Półwyrobów, Braków oraz Odpadów dobierzemy odpowiednią pozycję.

Definicje cen

Opisy cen 1,2,3,4 służą do nadania nazw polom, przy których będą się pojawiać. W słownikach magazynów w parametrach definiujemy rodzaje poszczególnych cen. W zależności od tego, które wybraliśmy w opisie wpisujemy np.: cena zakupu BRUTTO lub cena zakupu NETTO, itd...

Dodatkowo w grupie tej definiujemy kilka innych parametrów, dotyczących cen, na przykład: Czy kopiować cenę wewnętrzną do ceny zakupu.

Domyślne wydruki dokumentów

Podajemy liczbę kopii drukowanego dokumentu, a także zaznaczamy czy podczas zapisu dokumentu WZ drukujemy dokument magazynowy, fakturę i/lub dokument kasowy.

Druga zakładka to konfiguracja automatycznej pracy programu Zaznaczanie pozycji odbywa się klawiszem SPACE lub kliknięciem myszki. Pozycja zaznaczona to BUTTONfajka.

Konfigurujemy program w następujących punktach:

Zobacz także

TGSoft

FUNKCJE

Funkcje systemowe

Wzorce

Użytkownicy Systemu cz. I - ogólnie

Dane Firmy

Dekrety do programu FK

Kasowanie zbiorów indeksowych

Bilans Zamknięcia