Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Grupy towarowe

Grupy Towarowe to słownik, który jako jeden z pierwszych musimy zdefiniować. Służy on, jak sama nazwa wskazuje, do grupowania towarów.

Jeśli chcemy korzystać z generowania dekretacji księgowej do programu Finansowo-Księgowego BILANSfk, wtedy przed przystąpieniem do rejestrowania grup towarowych musimy zdefiniować Konta Księgowe. Zobacz także rozdział Rozpoczęcie pracy w programie GM.

Okno jest standardowym oknem programu, sterowanym przez Ikony do obsługi Baz Danych. Dopisywanie nowej pozycji, jak zwykle po kliknięciu IKONApnPluslub naciśnięciu klawisza INSERT. Kasowanie pozycji CTRL+DEL.

Podawane w parametrach wartości (znaku % nie wpisujemy, jest przypisywany automatycznie) ułatwiają nam pracę podczas zakładania kartotek magazynowych oraz wystawiania dokumentów (np. Faktura VAT, MM z hurtowni do sklepu itd...). Program automatycznie zwiększa wartość towaru o odpowiedni % marży. Każda z przedstawionych na ekranie cen, ma swój odpowiednik w Parametrach systemu, gdzie definiujemy, jaką wartość program ma wyświetlać ( w cenach netto czy brutto). Pierwsza cena jest ceną zbytu.

GMoknoGrupyTowar

Stosowanie Grup Towarowych ma wiele zalet:

  1. Przypisanie marży do grupy pozwala na szybką zmianę w dużej ilości kartotek. Przykład: Hurtownia prowadzi sprzedaż książek. Po roku dostaje większy rabat od jednego z wydawnictw, w związku z czym, jej marża na poszczególnych produktach wzrasta. Zmiana we wszystkich kartotekach byłaby z pewnością bardziej pracochłonna niż zmiana tylko jednego parametru w ty oknie.
  2. W programie finansowo-księgowym, rozszerzono strukturę konta lub dodano kolejna analitykę. Zmiana jednego parametru, jest natychmiastowa, a poza tym jesteśmy pewni, że nie opuściliśmy żadnej kartoteki.
  3. Podczas sprzedaży z magazynu, który posiada kilka tysięcy kartotek, dużym ułatwieniem jest wyszukiwanie odpowiedniego towaru w poszczególnych grupach, ograniczających zakres asortymentowy.
  4. Dodatkowe pole, dzięki któremu możemy wzbogacić nasza firmę o dodatkowe analizy oraz inne raporty.
  5. Zobacz Ikony do obsługi Baz Danych.

Zobacz także

TGSoft

SŁOWNIKI

Magazyny

Materiały

Opakowania Wymienne

Usługi

Grupy Kontrahentów

Kontrahenci

Stawki VAT

Pozostałe Słowniki

Definicje Wyrobów