Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Kody operacji kasowych

Po uruchomieniu opcji na ekranie wyświetlone zostanie okno. Wprowadzanie nowych pozycji rozpoczynamy klawiszem INSERT lub po kliknięciu ikony IKONApnPlus.

Okno jest standardowym oknem programu, sterowanym przez Ikony do obsługi Baz Danych. Słownik ten podobnie jak Rachunki Bankowe oraz Stanowiska Kasowe nie jest zbyt skomplikowany, z uwagi na to, że wymaga podania jedynie kodu orasz nazwy operacji kasowej.

Jeśli w programie stosujemy często takie samą treść do często powtarzających się operacji (np.: wpłata własna), wówczas możemy zebrać wszystkie takie operacji w jednym słowniku. Do każdego kodu podamy odpowiednią treść. Tym sposobem podczas rejestrowania wpłat lub wypłat w kasie oszczędzimy sobie pracy. Dodatkowo wzbogacimy naszą bazę o dodatkowe pole do analizy.

Jeżeli chcemy poprawić rekord wówczas należy ustawić na nim kursor i nacisnąć klawisz ENTER.

Zobacz także

TGSoft

Pozostałe Słowniki

Konta Księgowe

Stanowiska kasowe

Akwizytorzy

Banki

Wszystkie Słowniki