Zawartość

 
 TGSoft
Expand WSTĘP
Expand O PROGRAMIE
Collapse OPCJE Z MENU
     Expand PLIKI
     Expand OBROTY
     Expand SŁOWNIKI
     Collapse WYDRUKI
           Dokumenty Magazynowe
           Zamówienia
           Zlecenia Produkcyjne
           Struktura kartotek
           Sprzedaż
           Rejestr Zakupów
          Expand Obroty Magazynowe
           Rozrachunki - zapisy
          Expand SQL
     Expand FUNKCJE
      WIDOK
      BAZA DANYCH
      OKNA
      POMOC
      NOTES
Expand RAVE
 Podstawowe zalety systemu finansowo-księgowego
 Podstawowe zalety programu obsługującego kadry i płace
 Zalety programu !SUPERDruk
 Index