Zawartość

 
 TGSoft
Expand WSTĘP
Expand O PROGRAMIE
Collapse OPCJE Z MENU
     Expand PLIKI
     Expand OBROTY
     Expand SŁOWNIKI
     Expand WYDRUKI
     Collapse FUNKCJE
           Parametry systemu GM
           Funkcje systemowe
           Wzorce
           Użytkownicy Systemu cz. I - ogólnie
           Dane Firmy
           Dekrety do programu FK
           Kasowanie zbiorów indeksowych
           Bilans Zamknięcia
      WIDOK
      BAZA DANYCH
      OKNA
      POMOC
      NOTES
Expand RAVE
 Podstawowe zalety systemu finansowo-księgowego
 Podstawowe zalety programu obsługującego kadry i płace
 Zalety programu !SUPERDruk
 Index