Zawartość

 
 TGSoft
Expand WSTĘP
Collapse O PROGRAMIE
      Typowe Konwencje
      Skróty klawiaturowe w GM
      Rozpoczęcie pracy w programie GM
      Pożyteczne informacje
      Wygląd programu GM
      Informacje ogólne o systemie
      Obsługa okien
     Collapse Ikony
           Ikony - Ogólnie
           Główne Menu Ikon programu GM
          Expand Ikony do obsługi Baz Danych
           Pozostałe Ikony
Expand OPCJE Z MENU
Expand RAVE
 Podstawowe zalety systemu finansowo-księgowego
 Podstawowe zalety programu obsługującego kadry i płace
 Zalety programu !SUPERDruk
 Index