Zawartość

 
 TGSoft
Expand WSTĘP
Expand O PROGRAMIE
Collapse OPCJE Z MENU
     Expand PLIKI
     Expand OBROTY
     Collapse SŁOWNIKI
           Magazyny
           Materiały
           Opakowania Wymienne
           Usługi
           Grupy Kontrahentów
           Kontrahenci
           Grupy towarowe
           Stawki VAT
          Expand Pozostałe Słowniki
           Definicje Wyrobów
     Expand WYDRUKI
     Expand FUNKCJE
      WIDOK
      BAZA DANYCH
      OKNA
      POMOC
      NOTES
Expand RAVE
 Podstawowe zalety systemu finansowo-księgowego
 Podstawowe zalety programu obsługującego kadry i płace
 Zalety programu !SUPERDruk
 Index